Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Jordbruksoppgjøret har havnet i Stortinget og jeg har fått æren av å lose det gjennom Stortinget som saksordfører. Jeg var saksordfører i fjor også, men det blir spesielt i år fordi bondeorganisasjonene valgte å kaste kortene før forhandlingene med Staten var i gang. De forklarer dette i dag med at de ikke hadde trua for noen særlig uttelling i forhandlingene med staten. Min erfaring er at det alltid lønner seg å forhandle... Bondeorganisasjonene var klar over at vi i Stortinget nærmest har en policy på at tilbudet, ved denne type brudd, blir endelig sum. Dette skjedde i 2012 under de rødgrønne og det kommer til å skje nå. Derfor er jeg ikke særlig glad for at jeg har saken på bordet mitt nå. Bøndene hadde fått større uttelling hadde bondeorganisasjonene satt seg til bordet. Landbruk er et viktig og spennende felt, som jeg gjerne snakker mye og varmt om, men denne situasjonen ble litt vemodig rett og slett. Uansett, vi er i gang med saksbehandling og debatterer saken i stortingssalen 16.juni. 😅 (Bildet viser et av høringsrommene i Stortinget under høringen i dag om jordbruksoppgjøret)

Postet:
2021-06-01 18:41:43

Delt innhold:
Jordbruksoppgjøret har havnet i Stortinget og jeg har fått æren av å lose det gjennom Stortinget som saksordfører. Jeg var saksordfører i fjor også, men det blir spesielt i år fordi bondeorganisasjonene valgte å kaste kortene før forhandlingene med Staten var i gang. De forklarer dette i dag med at de ikke hadde trua for noen særlig uttelling i forhandlingene med staten. Min erfaring er at det alltid lønner seg å forhandle... Bondeorganisasjonene var klar over at vi i Stortinget nærmest har en policy på at tilbudet, ved denne type brudd, blir endelig sum. Dette skjedde i 2012 under de rødgrønne og det kommer til å skje nå. Derfor er jeg ikke særlig glad for at jeg har saken på bordet mitt nå. Bøndene hadde fått større uttelling hadde bondeorganisasjonene satt seg til bordet. Landbruk er et viktig og spennende felt, som jeg gjerne snakker mye og varmt om, men denne situasjonen ble litt vemodig rett og slett. Uansett, vi er i gang med saksbehandling og debatterer saken i stortingssalen 16.juni. 😅 (Bildet viser et av høringsrommene i Stortinget under høringen i dag om jordbruksoppgjøret)