Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
De fleste svineprodusenter er seriøse og driver med god dyrevelferd. De andre som driver med mislighold og direkte dyremishandling må straffes strengt. Høyre skjerper kravene til dyrevelferd i stortingsprogrammet:, -Vi vil ha høye krav til dyrevelferd for alle husdyrslag. -Vi vil øke strafferammen for grove brudd på dyrevernsloven og øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på loven. -Dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive.

Postet:
2021-06-08 10:43:41

Delt innhold:
Høyres landbruksnettverk krever nye grep i svinenæringen