Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Gode minner fra sist gang jeg var i England i en cab, og stemningen var upåklagelig (NB! LYD). Jeg er sikker på at vår fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen synger like lystig i dag som vi endelig har landet en handelsavtale med Storbritannia. Som landbrukspolitisk talsperson kan jeg stemme i. Siden august i fjor har regjeringen jobbet intenst med å sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig. Vi har ønsket å Skjerme for import av sensitive landbruksinteresser som er viktig for arbeidsplasser i norsk landbruk. Samtidig har vi sikret at tollfrihet for industrivarer videreføres. Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømatnæring. Avtalen sikrer at tollsatser og tollfrie kvoter som norske eksportører hadde tilgang til før Storbritannia forlot EU, videreføres. Det betyr at fersk og fryst torsk og hyse fremdeles importeres tollfritt til Storbritannia. Avtalen sikrer også forbedringer i handelsvilkårene for blant annet fryste pillede reker og fryst filet av hyse. For fryst filet av torsk har vi fått en betydelig importkvote. Bra er det også at vi har skjermer grasbasert produksjon i melke- og kjøttsektoren, som er viktig for at vi skal sikre landbruk over hele Norge. Vi har etablert 26 tollfrie importkvoter for Storbritannia for landbruksprodukter. For mange produkter er kvotene små. For svin representerer kvoten eksempelvis ca2 promille av den totale produksjonen vi har av svin i dag. Dette er en gledens dag, og for forhandlingsutvalget er det lov å ta helg nå🤩

Postet:
2021-06-04 18:02:20