Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Hva er Norges framtidsnæring? Landbruksteknologi er en raskt voksende næring på verdensbasis. Norge har store fortrinn som vil kunne gjøre oss gjeldende i eksport av «agritech». Det er allerede flere norske landbruksbedrifter som har lykkes med å utvikle nye innovative og teknologiske oppfinnelser, og noen av disse står nå på trappene for eksport til utlandet. Fylkespolitiker Ingvill Dalseg, Jan Grønningen og jeg besøkte i ORKEL AS en 70 år gammel produsent av landbruksutstyr som eksporterer til hele verden. Foreløpig omsetter de for 300 millioner og har 120 ansatte. Teknologien er i en rivende utvikling og de ser for seg et stort potensiale i verdensmarkedet. Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet) er helt avgjørende for å få til dette. EØS gir dessuten både marked og forenklede godkjenningsprosesser. Høyre har laget et løfte for økt eksport av agritech. Les mer her : https://hoyre.no/2021/07/01/hoyres-plan-for-flere-jobber-og-mer-eksport-av-landbruksteknologi/

Postet:
2021-08-02 13:13:27

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Politiker Guro Angell Gimse