Beta
Søket ga 4702 treff.
Arbeiderpartiet
2023-11-29 12:29:36

Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket markeres 29. november hvert år. Krigen på Gaza fører til ufattelige sivile lidelser hver eneste dag. Regjeringen øker støtten til Gaza og de palestinske selvstyremyndighetene med 470, 5 millioner kroner.

Arbeiderpartiet
2023-11-25 18:48:44

Arbeiderpartiets mål er at folk skal få bedre råd. At vi skal få kontroll på prisstigningen. Føre en politikk som bidrar til at Norges bank igjen kan sette ned renten. Som gjør at vi kommer gjennom dette – og ut av dette – med Europas laveste arbeidsledighet, og får enda flere ut i trygge jobber. Og vi skal fortsette å prioritere rimeligere strøm og mer tilgjengelige velferdstjenester, som barnehage og helsehjelp.\n\nDet er vårt mål og vårt løfte til velgerne. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-11-25 15:28:54

Veien videre for Arbeiderpartiet v/ Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet
2023-11-25 07:30:01

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\nKvinner blir i mye større grad utsatt for vold og drept av egen partner enn menn. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et offentlig ansvar. Politiet må prioritere dette arbeidet, innsatsen må intensiveres og kompetansen heves. I statsbudsjettet for 2024 foreslår vi 100 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Arbeiderpartiet
2023-11-24 18:00:12

Høyre viser kortene i sitt alternative statsbudsjett. Det de foreslår er usosial høyrepolitikk hvor de kutter i velferden for å gi mer penger i lomma til noen av landets aller rikeste. Høyre vil svekke fellesskapet gjennom å heve terskelen for deltagelse i SFO og ramme noen av dem som nå har det tøffest med urettferdige grep som gjeninnføring av karensåret, kutt til uføre og kutt i feriepenger til arbeidsledige.

Arbeiderpartiet
2023-11-24 14:13:03

For tredje år på rad sørger vi for full momskompensasjon til frivillige organisasjoner! Frivillige organisasjoner kan bruke tilskuddet til det de er best til: å skape aktivitet. I tillegg bruker vi 100 millioner kroner for å legge til rette for at flere barn og unge skal ha mulighet til å delta i organiserte idrettsaktiviteter. 🌹

Arbeiderpartiet
2023-11-23 12:23:06

Ekstremværet Hans førte til store skader mange steder på Østlandet. Vi vil derfor bruke 1,7 milliarder kroner på å dekke kostnader knyttet til håndteringen, opprydding og reparasjon.\n\nTil syvende og sist handler det om at vi setter kommunene i stand til å levere gode, trygge og stabile tjenester til innbyggerne etter ekstremværet.

Arbeiderpartiet
2023-11-22 14:01:16

Norge har lenge presset på for en midlertidig våpenhvile og løslatelse av gisler fra Gaza. Vi ønsker avtalen som nå er kommet på plass velkommen. Krigen fører til ufattelige sivile lidelser hver eneste dag, og behovet for nødhjelp er bunnløst. Nå håper vi den humanitære våpenhvilen vil gjøre det mulig at mye mer humanitær bistand kommer inn til Gaza. Vi vil prioritere det helt grunnleggende: Mat, vann, medisiner – og ikke minst husly.

Arbeiderpartiet
2023-11-19 11:28:52

Gratulerer med Mannsdagen!🌹\n\nVi vet at menn og gutter opplever særskilte, kjønnsrelaterte utfordringer. Menn har tradisjonelt hatt lite rom for å snakke om problemer og psykisk helse, noe som gjør dem mer sårbare for en rekke sykdommer. \n\nI fjor satt derfor regjeringen ned Mannsutvalget. Dette utvalget skal gi oss mer kunnskap om utfordringene menn opplever gjennom livet og foreslå løsninger for bedre likestilling. Utredningen legges frem til våren. \n\nSkal vi oppnå full likestilling, med like rettigheter og muligheter, må vi jobbe sammen om både kvinners og menns likestilling!🌹

Arbeiderpartiet
2023-11-16 14:39:09

Vi stemmer i dag for å forberede en anerkjennelse av en palestinsk stat. Anerkjennelsen kommer når vi er på vei mot en stat som kan fungere. En ekte palestinsk stat der palestinere kan leve trygt og som kan blomstre økonomisk, kulturelt og på andre måter.

Arbeiderpartiet
2023-11-14 16:12:26

Arbeiderpartiet ønsker en palestinsk stat. \n\nVår linje har vært klar i tiår; vi tror på en tostatsløsning og etableringen av en palestinsk stat. Siden 2015 har det vært Arbeiderpartiets posisjon at en endelig fredsavtale ikke er et premiss for å anerkjenne Palestina som stat. Arbeiderpartiet er rede til å anerkjenne Palestina som stat på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape framgang i fredsprosessen. Det vil det ikke nå, når krigen raser. \n\nAkkurat nå er det viktigste å få på plass en umiddelbar våpenstillstand og sørge for at livsnødvendige forsyninger kommer inn i Gaza.

Arbeiderpartiet
2023-11-10 16:35:22

Regjeringen verner Østmarka nasjonalpark!🌲

Arbeiderpartiet
2023-11-10 10:33:24

Alle skal kunne skaffe seg pass, førerkort og ha tilgang på andre statlige tjenester i nærheten av der de bor.\n\nNå kan kommuner søke om å få nærtjenestesenter gjennom et pilotprosjekt hvor mellom 5 og 10 kommuner blir valgt ut, minst ett skal ligge i Nord-Norge.

Arbeiderpartiet
2023-11-09 13:10:45

Vi vil at alle skal kunne oppleve den velferden vi har i dag! Vi blir stadig flere eldre og lever lenger, da må vi også jobbe litt lenger.

Arbeiderpartiet
2023-11-06 14:10:27

Du lærer bedre når du er konsentrert📚\n\nVi vil innføre en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie. Forskning og tilbakemeldinger fra skolene viser at en skole uten mobil kan være et bidrag til økt oppmerksomhet, bedre læring og mindre mobbing.

Arbeiderpartiet
2023-10-30 20:18:33

– Vi utvidet brillestøtten etter Høyres urettferdige kutt, nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og læring uten at synet skal begrense dem. Noen hevder denne ordningen nå er kuttet. Det er feil! skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.\n\nLes hele innlegget om ordningen under🌹

Arbeiderpartiet
2023-10-24 15:08:54

I Grünerhallen får alle som vil fra 1.-4. klasse prøve seg på isen. ⛸🏒 Aktivitetstilbudet Håkkihoder, som ikke stiller krav til økonomi og foreldreinnsats, sørger for utstyr og skøytetrening. Et flott eksempel på hvordan skolen og idrettslaget har funnet hverandre.\n\nVi vil lytte til behovene idretten har og tilrettelegge bedre. Det er den beste måten å få barn og ungdom inn i aktivitet hvor økonomi ikke skal være et hinder.

Arbeiderpartiet
2023-10-23 12:37:23

Dobling av antall studenter ved fagskolene siden 2016! Det betyr at enda flere får kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.\n\nVi foreslår 500 nye studieplasser til fagskolene i statsbudsjettet for 2024.

Arbeiderpartiet
2023-10-20 10:46:18

43.000 flere har fastlege i år sammenlignet med utgangen av 2022!👩‍⚕️👨‍⚕️ Vi har fått 167 flere fastleger så langt i år. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor, og mer enn fem ganger så mange som i 2021.\n\nFastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, og nå begynner vi å se virkningene av grepene vi har tatt.

Arbeiderpartiet
2023-10-10 19:31:55

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal få psykisk helsehjelp når de trenger det! Derfor har vi laget en forpliktende plan på 3 milliarder kroner, for å sikre at alle som trenger hjelp skal få det. Vi skal bygge ut lavterskeltilbudet i alle kommuner, øke antall sengeplasser i psykiatrien og satse mer på unges psykiske helse.🌹

Laster...
Laster...