Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Gratulerer med Mannsdagen!🌹\n\nVi vet at menn og gutter opplever særskilte, kjønnsrelaterte utfordringer. Menn har tradisjonelt hatt lite rom for å snakke om problemer og psykisk helse, noe som gjør dem mer sårbare for en rekke sykdommer. \n\nI fjor satt derfor regjeringen ned Mannsutvalget. Dette utvalget skal gi oss mer kunnskap om utfordringene menn opplever gjennom livet og foreslå løsninger for bedre likestilling. Utredningen legges frem til våren. \n\nSkal vi oppnå full likestilling, med like rettigheter og muligheter, må vi jobbe sammen om både kvinners og menns likestilling!🌹

Postet:
2023-11-19 11:28:52

Delt innhold:
Gratulerer med Mannsdagen!🌹\n\nVi vet at menn og gutter opplever særskilte, kjønnsrelaterte utfordringer. Menn har tradisjonelt hatt lite rom for å snakke om problemer og psykisk helse, noe som gjør dem mer sårbare for en rekke sykdommer. \n\nI fjor satt derfor regjeringen ned Mannsutvalget. Dette utvalget skal gi oss mer kunnskap om utfordringene menn opplever gjennom livet og foreslå løsninger for bedre likestilling. Utredningen legges frem til våren. \n\nSkal vi oppnå full likestilling, med like rettigheter og muligheter, må vi jobbe sammen om både kvinners og menns likestilling!🌹