Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
– Vi utvidet brillestøtten etter Høyres urettferdige kutt, nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og læring uten at synet skal begrense dem. Noen hevder denne ordningen nå er kuttet. Det er feil! skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.\n\nLes hele innlegget om ordningen under🌹

Postet:
2023-10-30 20:18:33

Delt innhold:
🌹Alle som har rett på brillestøtte, skal få brillestøtte!🌹\n\nI 2020 gjennomførte Høyregeringen et usosialt kutt i brillestøtteordningen for barn. I regjering har vi prioritert en ny ordning som gir langt flere barn rett til brillestøtte. Rundt 140 000 barn som har behov for synskorrigering, har rett på vår regjerings nye brillestøtte. \n\nVi utvidet brillestøtten etter Høyres urettferdige kutt, nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og læring uten at synet skal begrense dem. \n\nNoen hevder denne ordningen nå er kuttet. Det er feil! Vi budsjetterer med mindre penger for neste år, fordi færre enn ventet har søkt om støtte til nå. For neste år anslår vi å bruke 80 millioner. \n\nMen dette tallet er egentlig ikke så relevant. Ordningen er rettighetsbasert, som betyr at alle barn som har behov for og kvalifiserer til støtte, vil få støtte. Dermed vil også totalsummen bli oppjustert dersom flere benytter seg av ordningen. \n\nJeg håper alle familier som har behov for brillestøtte, søker om dette. For å sørge for at så mange som mulig vet om ordningen, har NAV sendt ut e-post til alle skoler og barnehager med informasjon om brillestøtte for barn under 18 år.\n\nSamtidig ønsker regjeringen mer kunnskap om brillestøtten, og vi er i gang med å evaluere dette. Om evalueringen viser et behov for justeringer, vil vi selvsagt vurdere å gjøre det. Her kan det for eksempel bli relevant å se nærmere på om brilleabonnementer bør falle inn under brillestøtten. \n\nTida vi lever i er økonomisk krevende for mange. Denne regjeringen prioriterer grep som gjør hverdagen bedre for folk. Da er det viktig at de som trenger de ulike velferdsordningene våre, også er klar over hvordan man bruker dem. \n\nJeg håper vi alle kan bidra til å spre riktig informasjon om at alle som har rett på brillestøtte, skal få brillestøtte.