Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Ekstremværet Hans førte til store skader mange steder på Østlandet. Vi vil derfor bruke 1,7 milliarder kroner på å dekke kostnader knyttet til håndteringen, opprydding og reparasjon.\n\nTil syvende og sist handler det om at vi setter kommunene i stand til å levere gode, trygge og stabile tjenester til innbyggerne etter ekstremværet.

Postet:
2023-11-23 12:23:06

Delt innhold:
Ekstremværet Hans førte til store skader mange steder på Østlandet. Vi vil derfor bruke 1,7 milliarder kroner på å dekke kostnader knyttet til håndteringen, opprydding og reparasjon.\n\nTil syvende og sist handler det om at vi setter kommunene i stand til å levere gode, trygge og stabile tjenester til innbyggerne etter ekstremværet.