Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\nKvinner blir i mye større grad utsatt for vold og drept av egen partner enn menn. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et offentlig ansvar. Politiet må prioritere dette arbeidet, innsatsen må intensiveres og kompetansen heves. I statsbudsjettet for 2024 foreslår vi 100 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Postet:
2023-11-25 07:30:01

Delt innhold:
25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. \n\nKvinner blir i mye større grad utsatt for vold og drept av egen partner enn menn. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et offentlig ansvar. Politiet må prioritere dette arbeidet, innsatsen må intensiveres og kompetansen heves. I statsbudsjettet for 2024 foreslår vi 100 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.