Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Høyre viser kortene i sitt alternative statsbudsjett. Det de foreslår er usosial høyrepolitikk hvor de kutter i velferden for å gi mer penger i lomma til noen av landets aller rikeste. Høyre vil svekke fellesskapet gjennom å heve terskelen for deltagelse i SFO og ramme noen av dem som nå har det tøffest med urettferdige grep som gjeninnføring av karensåret, kutt til uføre og kutt i feriepenger til arbeidsledige.

Postet:
2023-11-24 18:00:12

Delt innhold:
Høyre viser kortene i sitt alternative statsbudsjett. Det de foreslår er usosial høyrepolitikk hvor de kutter i velferden for å gi mer penger i lomma til noen av landets aller rikeste. Høyre vil svekke fellesskapet gjennom å heve terskelen for deltagelse i SFO og ramme noen av dem som nå har det tøffest med urettferdige grep som gjeninnføring av karensåret, kutt til uføre og kutt i feriepenger til arbeidsledige.