Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2018-07-12 10:05:01

Vågeng sier, hvor skal vi kutte? Nei vi må satse sier SV. Slutt med korte, anbudsutsatte kurs som ikke fører til noen ting, det er bortkastet tid og penger. La folk få kvalifisere seg sikkelig og få fullført kompetanse, både gjennom NAV og på introdusksjonsordningen for flyktningene. Da tetter vi gapet mellom det folk kan og det arbeidslivet trenger. Da får flere jobb. Regler som hindrer dette bør fjernes. Bedre med 3 år i kompetanseheving, enn resten av livet på trygd. Møt folk personlig og med respekt. Mange som er i krise klarer ikke det tøffe møtet med NAV, med...

Karin Andersen
2018-07-07 12:43:03

Det er alvor nå og tørken her er bare en brøkdel av hva de opplever andre steder. Utrygt og farlig med klimaendringer, klimagasskutt er både billigere og tryggere.

Karin Andersen
2018-06-28 09:49:57

Nettopp, nå som før er det IKKE latskap og slappe holdninger, men albvorlige diagnoser og medisinske framskritt som gjør at det blir flere unge uføre. De overlever lengre, og hvem er mot det? Og arbeidslivet står ikke klar for å gi arbeid til noen som sliter alvorlig med å være produktiv, tvert i mot, arbeidslivet ekskluderer og dytter ut folk som ikke er spreke, så slutt å spre myter om folk som sliter dere i Høyre og FRP. Disse menneskene fortjener bedre levekår og det kan vi gi dem for det har vi råd til,- så får de med sterke,...

Karin Andersen
2018-06-14 16:58:46

Nå må regjeringen og alle andre forstå at vi ikke kan kjøpe oss ut av våre oppgaver ved å la andre land får hånd om våre viktigste IT-strukturer og informasjoner. SV foreslo når saken kom opp at slike livsviktige funksjoner må vi ha nasjonal kontroll over, men det var som å snakke til døve ører. Endelig går det opp for flere. Denne kompetansen må vi ha selv og ansvaret for systemen må kunne plasseres og utøves her hjemme.

Karin Andersen
2018-06-07 09:31:22

Onsdag 13 juni skal stortinget stemme over disse forslagene fra SV - Sosialistisk Venstreparti. Mobilier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Norges Handikapforbund ULOBA Unge funksjonshemmede Norges Blindeforbund og alle som vet at dette må politikerne si ja til skal ordningen fungere som en mulighet til selvstendig liv i arbeid og på fritid.

Karin Andersen
2018-05-04 14:25:45

Tenk at vi bor i et land der Regjeringa mener det er trygt i Afghanistan og Kabul, men ikke i Groruddalen. Hadde det ikke vært så tragisk, så hadde jeg gapskrattet.

Karin Andersen
2018-05-01 08:36:46

1 mai, like viktig som før. Internasjonal solidaritet, et arbeidsliv folk kan leve av og med, samfunn med små forskjeller, likestilling, frihet for alle og ta vare på kloden for de som kommer etter oss. Solskinn, brød og ånd,- skal eies av alle. @SVparti @fagforbundet @lonorge Karin Wiik Hilde Mari Bjørke Audun Kolsrud Herning SV - Sosialistisk Venstreparti Fagforbundet

Karin Andersen
2018-04-30 10:31:05

– I flere år har SV bedt Regjeringen stoppe å planlegge for dårlig arbeidsmiljø i nytt Regjeringskvartal. De tviholder på at alt må inn på ei trang tomt. Det ødellegger både arbeidsmiljø og god byplanløsning. Forskningen viser det motsatte av det regjeringen sier, det blir ikke bra, og særlig ikke i lengden. OG var det ikke slik at folk skulle stå i jobb selv om helsa butter og åra går? en kan faktisk ikke jakte på kontorstol hver dag i 30 år og tro det er kult liksom. Forskerforbundet ForskerforumNTL Sentralforvaltningen

Karin Andersen
2018-04-30 10:06:33

I morgen er det 1 mai. Da skal vi bruke fortiden til å vite hva vi skal gjøre i fremtiden og kjenne igjen utnytting og maktmisbruk. Bare et samfunn der folk kan leve av og med jobben de gjør er bærekraftig og rettferdig. Og utnytter vi andre, slår det tilbake på egen lønninger og arbeidsvilkår. Solidaritet heter det og det handler ikke bare om å være real mot andre, men om kollektiv fornuft.

Karin Andersen
2018-04-21 20:20:46

Har stabler med rapporter og utredninger som viser at vi må endre introduksjonsordningen for at flerre skal kunne komme i jobb. SV - Sosialistisk Venstreparti foreslår at det må bli mulig å fullføre kvalifiserende opplæring og tette gapet mellom det den enkelte kan og det arbeidslivet trenger. Les våre forslag i artikkelen her.

Karin Andersen
2018-04-18 07:31:18

Vi vet hva vi kan starte med hvis vi vil bedre situasjonen or disse familiene. Og skal flere få jobb, må de år helsehjelp og få mulighet til å skaffe seg kompetanse arbeidslivet trenger, ikke en serie med korte NAV kurs som ikke ører noen steds hen. Reglene må endres slike at det blir mulig å fullføre skolering sikkelig.

Karin Andersen
2018-03-22 19:57:47

Galopperende lederlønninger er ikke god forvaltning, ikke bærekraftig verken i staten eller for samfunnet. Nå er det 149 ledere i staten som tjener mer enn statsministeren. Stortinget ville ikke sette foten ned slik SV - Sosialistisk Venstreparti foreslo. FriFagbevegelse

Karin Andersen
2018-03-22 16:05:38

Et flyktningebarn er først og fremst kun et barn. Utlendingsloven kan ikke trumfe barns rettigheter. UNICEF Norge rapport viser likevel at det ofte skjer. Les rapporten!

Karin Andersen
2018-03-18 07:50:52
Grenseløs Kjærlighet

I går ble det enstemmig vedtatt at "Stortinget ber regjeringen utrede og fremme eventuelle forslag om endring av utlendingsloven som gjør det mulig for utlendingsforvaltningen å supplere bruk av utvisning og innreiseforbud med et bredere sett av reaksjonsformer når særlige forhold tilsier det, som hensynet til barns beste." Grenseløs Kjærlighet takker Karin Andersen fra SV - Sosialistisk Venstreparti og Torhild Bransdal fra Kristlig Folkepartisom har fremmet forslaget. Nå håper vi at regjeringen utreder et forslag som vil endre livet for så mange familier og par som nå må leve atskilt pga utstvisning og og at de gir UDI og UNE verktøy som kan brukes for å holde familien samlet. I går publiserte Halden Arbeiderblad denne artikkelen som er en av historiene til familier som blir splittet pga utvisning. https://www.ha-halden.no/christer-sanne/marie-sanne/anthony-buensuceso/christer-sanne-mistet-bade-kona-og-datteren-i-to-ar-i-dag-kan-utlendingsloven-bli-endret/s/5-20-481340

Karin Andersen
2018-03-17 09:19:07

Flere unge må få mulighet til å kjøpe egen bolig. Massiv støtte til @SVparti forslag om å utvide Startlånsordningen på høring i dag LIK OG DEL: . Huseiernes Landsforbund @NBBLno Fagforbundet Fagforbundet Ung @Byggeindustrien @sosialist @audunlysbakken @kariekas Nicholas Wilkinson Sosialistisk Ungdom SV - Sosialistisk Venstreparti Oslo SV

Karin Andersen
2018-03-13 07:50:01

Fra hjemmelekser til skolelekser. Tittelen i avisen er ikke korrekt, for øve må en. Spørsmålet er bare hvordan det skal gjøres, slik at alle og særlig de som sliter mest får nytte av det. For vi kan ikke fortsette bare fordi det « alltid har vært slik» hvis hjemmelekser forsterker problemene for noen og heller ikke gjør god nok nytte for andre.

Karin Andersen
2018-03-12 14:41:16

Det er helt meningsløst at unge eller førstegangsetablere som har ordnet økonomi og råd til å nedbetale et lån, ikke skal kunne kjøpe sin egen bolig. Men istedet må leie dyrt i årevis, noe som i realiteten er å kaste penger ut vinduet. De burde får betale ned på egen bolig og spare til seg selv. Derfor foreslår SV at Husbanken skal kunne gi startlån til unge med som har trygg inntekt og mulighet til å betale et lån. Slik de kunne frem til 2014 før regjeringa kuttet det.

Karin Andersen
2018-03-08 07:31:32

Ord for dagen. SV - Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Ungdom Oddny Irene Miljeteig Audun Lysbakken Marie Simonsen Amina Bile Marianne Sæhle Kristin Halvorsen

Karin Andersen
2018-03-01 09:23:49

– SV foreslår å gi unge uten formuende foreldre bedre mulighet til å eie sin egen bolig. Høyre er mot og skylder på at det vil ramme vanskeligstilte. Hadde Lønseth og Høyre stemt for SVs forslag, ville bostøtten og tilskuddene til vanskeligstilte vært mye bedre enn de er i dag. Lønseth bør holde seg for god til å skyve vanskeligstilte foran seg for å begrunne hvorfor de ikke vil slippe inn unge som ikke har velstående foreldre inn i eiemarkedet. De rammes urettferdig av dagens regler. – Derfor er det direkte usant når hun sier at forslaget vårt vil ramme...

Karin Andersen
2018-02-28 19:28:11

Folk med penger nok til å betale for boliglånet, men som ikke har familie som kan hjelpe til med egenkapital eller har klart å spare nok selv, må få startlån i Husbanker, foreslår SV. Hvorfor skal disse menneskene måtte leie i dyre dommer i flere år, når de burde få bruke pengene til å betale ned på egen bolig i steden.

Laster...
Laster...