Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Flere unge må få mulighet til å kjøpe egen bolig. Massiv støtte til @SVparti forslag om å utvide Startlånsordningen på høring i dag LIK OG DEL: . Huseiernes Landsforbund @NBBLno Fagforbundet Fagforbundet Ung @Byggeindustrien @sosialist @audunlysbakken @kariekas Nicholas Wilkinson Sosialistisk Ungdom SV - Sosialistisk Venstreparti Oslo SV

Postet:
2018-03-17 09:19:07

Delt innhold:
Vil utvide startlånordningen
Huseierne har i dag deltatt i åpen høring på Stortinget om utvidelse av dagens startlånordning. Vi ønsker at flere unge skal få muligheten til å eie egen bolig.