Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
– SV foreslår å gi unge uten formuende foreldre bedre mulighet til å eie sin egen bolig. Høyre er mot og skylder på at det vil ramme vanskeligstilte. Hadde Lønseth og Høyre stemt for SVs forslag, ville bostøtten og tilskuddene til vanskeligstilte vært mye bedre enn de er i dag. Lønseth bør holde seg for god til å skyve vanskeligstilte foran seg for å begrunne hvorfor de ikke vil slippe inn unge som ikke har velstående foreldre inn i eiemarkedet. De rammes urettferdig av dagens regler. – Derfor er det direkte usant når hun sier at forslaget vårt vil ramme usosialt. Tvert i mot vil det gi vanlige unge med råd til å betjene et lån, mulighet til å betale ned på egen bolig framfor å kaste bort hundretusener på leie,

Postet:
2018-03-01 09:23:49

Delt innhold:
Nå åpnes det for at flere unge skal få kjøpe bolig
Regjeringen har gjort det vanskelig for unge å etablere seg på boligmarkedet, mener SV.