Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Vi vet hva vi kan starte med hvis vi vil bedre situasjonen or disse familiene. Og skal flere få jobb, må de år helsehjelp og få mulighet til å skaffe seg kompetanse arbeidslivet trenger, ikke en serie med korte NAV kurs som ikke ører noen steds hen. Reglene må endres slike at det blir mulig å fullføre skolering sikkelig.

Postet:
2018-04-18 07:31:18

Delt innhold:
3 B-er mot barnefattigdom
Skal færre barn være fattige må vi øke inntektene til disse familiene raskt.