Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Har stabler med rapporter og utredninger som viser at vi må endre introduksjonsordningen for at flerre skal kunne komme i jobb. SV - Sosialistisk Venstreparti foreslår at det må bli mulig å fullføre kvalifiserende opplæring og tette gapet mellom det den enkelte kan og det arbeidslivet trenger. Les våre forslag i artikkelen her.

Postet:
2018-04-21 20:20:46

Delt innhold:
Vil ha mindre papir, mer handling for å få innvandrere i jobb
- Se på denne bunken, vi trenger ikke flere utredninger, vi har nok fakta, sier Karin Andersen (SV).