Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Folk med penger nok til å betale for boliglånet, men som ikke har familie som kan hjelpe til med egenkapital eller har klart å spare nok selv, må få startlån i Husbanker, foreslår SV. Hvorfor skal disse menneskene måtte leie i dyre dommer i flere år, når de burde få bruke pengene til å betale ned på egen bolig i steden.

Postet:
2018-02-28 19:28:11

Delt innhold:
Ulla (29) tjener 500 000 kroner, men får ikke boliglån
Nå foreslår SV at førstegangsetablerere uten egenkapital, med betalingsevne skal få startlån i Husbanken.