Person / Aktør:
Ingrid Fiskaa
Ingrid Fiskaa
Parti: SV

Innlegg:
Vil regjeringa ta ansvaret sjølv denne gongen? \n\nEin prosent til internasjonal solidaritet er ikkje urimeleg i ei verd med aukande forskjellar, fattigdom og miljøkriser. Det er dessutan ei god investering.\nhttps://t.co/60zPJc2Phh

Postet:
2023-10-04 18:59:52