Person / Aktør:
Ingrid Fiskaa
Ingrid Fiskaa
Parti: SV

Innlegg:
@TVermes @EngerMehl Regjeringa har ansvar for at UDI har ei føreseieleg saksbehandling og møter folk på ein ryddig måte. Det har ikkje skjedd her. At justisministeren fråskriv seg det ansvaret og i tillegg svarer på ein så arrogant måte, er provoserande.

Postet:
2023-08-18 15:40:07