Person / Aktør:
Ingrid Fiskaa
Ingrid Fiskaa
Parti: SV

Innlegg:
Gjentar denne oppfordringa. Vil Israel godta ei uavhengig etterforsking i regi av ICC nå?

Postet:
2023-10-18 08:00:05

Delt innhold:
SV ber om etterforsking av krigsbrotsverk i Israel og dei palestinske områda etter Hamas-angrepet.