Person / Aktør:
Ingrid Fiskaa
Ingrid Fiskaa
Parti: SV

Innlegg:
Slitasjen på helsepersonell er ekstrem. Nå trengst det ei styrking av sjukehusøkonomien og ei totalrenovering av finansieringsmodellen. Å spara på drift for å investera i nye bygg er uhaldbart. SV vil dempa belastninga på dei tilsette\nhttps://t.co/brxiMPj5nR

Postet:
2023-11-13 10:51:15