Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Det er meningsløst å skulle kutte i bemanning og behandling av pasienter, for å få råd til å bygge nytt, sier Karin Andersen SV - Sosialistisk Venstreparti Vi kan ikke fortsette slik, systemet må endres og vi må kunne bevilge penger til de sykehusene vi trenger. Dette må også Arbeiderpartiet forstå, selv om de ser ut til å være de siste som vil snu på reformen de stod i spissen for. Bygging av nytt er jo helt i det blå slik det er nå og mer usikkert enn for 2 år siden. En pandemi burde tilsi at vi styrker sjukehusene,- ikke svekker dem. Saken viser til fulle at sjukehusene var underbemannet fra før koronakrisen og det gir ikke mening å ikke sire flere faste ansatte, framfor å gamble på innleie og utenlands arbeidskraft videre. Både på bemanning og bygg må vi bruke mer penger framover. Det vil SV for sjukehus kan ikke drives som en bedrift som skal selge varer og gå i pluss. Vi skal behandle pasienter for at de skal bli friske, ikke for at budsjettet skal balansere. Hamar Arbeiderblad Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet Den norske legeforening Ylf - Yngre legers forening NRK Innlandet https://www.h-a.no/2021/nyheter/stygge-minustall-for-sykehusene-setter-mjossykehuset-i-fare-usikker-pa-om-vi-far-det-til/

Postet:
2021-08-30 13:12:35

Delt innhold:
(Abo) Stygge minustall for sykehusene setter Mjøssykehuset i fare: – Usikker på om vi får det til
Hamar-lege og styremedlem Per Hillestad Christensen innrømmer at det er en lang økonomisk veg fram til Mjøssykehuset. Helse Sør-Øst har rettet