Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
DEt er bemanningskrise i helse og omsorg. Folk bli sjuke og slitne av å ha for få å dele de alt for store oppgavene og ansvaret med. Og det er et hån at disse de som gjør disse livsviktige jobbene ikke har rett til heltid, men må løpe etter ekstravakter og aldri vite når de skal jobbe og hva de har å leve for. Vi må ha økt grunnbemanning og rett til heltid. SV - Sosialistisk Venstreparti Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet Sykehuset til Hamar Hamar Arbeiderblad Østlendingen NRK Innlandet

Postet:
2021-09-03 09:58:02