Beta
Søket ga 32 treff.
Samferdselsdep
2021-03-30 13:00:23

"Vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten," seier kystdirektør Einar Vik Arset i @Kystverket om #NTP - Nasjonal #transportplan: https://t.co/DuhAe3KrCq https://t.co/9b0cDanVjw

SMK
2021-03-19 17:28:11

RT @samferdselsdep: "Ehm, da statsminister, kan du gå til neste slide".😂😅 Takk for en hjelpende hånd når teknologien svikter @erna_solberg. I dag la regjeringen fram ny #NTP. Les alt om den her https://t.co/A5awQY1AAq #transportplan https://t.co/uB2fEMAygS

Samferdselsdep
2021-03-19 14:39:01

"Ehm, da statsminister, kan du gå til neste slide".😂😅 Takk for en hjelpende hånd når teknologien svikter @erna_solberg. I dag la regjeringen fram ny #NTP. Les alt om den her https://t.co/A5awQY1AAq #transportplan https://t.co/uB2fEMAygS

Samferdselsdep
2021-03-19 14:15:13

Samferdselsminister @KAHareide deltar i Dagsnytt 18 #Dax18 i kveld. Tema er selvsagt Nasjonal #transportplan - #NTP https://t.co/1PW5CgfHhD

Samferdselsdep
2021-03-19 12:13:46

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Effektiv bruk av ny teknologi skal bidra til enklere reisehverdager og det grønne skiftet. #transportplan #ntp https://t.co/MkdPnLLR7s

Samferdselsdep
2021-03-19 12:13:00

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Kjem folk og næringsliv i distrikta til gode. #transportplan #ntp https://t.co/WoieuF2TE5

Samferdselsdep
2021-03-19 12:11:49

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Ein grønare transportsektor. #transportplan #ntp https://t.co/zUeLFoMQFl

Samferdselsdep
2021-03-19 12:11:06

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Barnas transportplan - med innspill fra de yngste trafikantene. #transportplan #ntp https://t.co/VLQ29AtfRc

Samferdselsdep
2021-03-19 12:10:24

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. En konkurransedyktig norsk luftfart også etter korona. #transportplan #ntp https://t.co/ktLD8eK1rG

Samferdselsdep
2021-03-19 12:09:16

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Enklere og grønnere hverdagsreiser i flere byområder. #transportplan #ntp https://t.co/silWKQBeNo

Samferdselsdep
2021-03-19 12:08:39

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Nær 400 milliardar kroner til å styrke person- og godstransport på jernbane. #transportplan #ntp https://t.co/rNvKS79Pl4

Samferdselsdep
2021-03-19 12:07:56

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Heilt nye vegar til Nye Veier. #transportplan #ntp https://t.co/5X7bACBVJ7

Samferdselsdep
2021-03-19 12:07:12

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. En veisatsing for hele landet. #transportplan #ntp https://t.co/hyZy14lOHv

Samferdselsdep
2021-03-19 12:06:11

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Sjøtransporten skal bli meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg. #transportplan #ntp https://t.co/NNsSNL7AOB

Samferdselsdep
2021-03-19 12:05:09

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Antall drepte i veitrafikken skal halveres innen 2030. #transportplan #ntp https://t.co/H6RRyquYx7

Samferdselsdep
2021-03-19 12:02:57

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. En ambisiøs og troverdig transportplan. #transportplan #ntp https://t.co/xaFCT96nte

Samferdselsdep
2021-03-19 11:53:06

Om få minutter legger regjeringen frem ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Pressekonferansen kan du følge direkte på Facebook: https://t.co/HE7oDRfQTS og på vår nettside: https://t.co/Tu3MraNepM #transportplan #ntp

Samferdselsdep
2021-03-19 10:01:31

I dag klokken 12.00 legger regjeringen frem ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Pressekonferansen kan du følge direkte på Facebook: https://t.co/HE7oDRfQTS og på vår nettside: https://t.co/Tu3MraNepM #transportplan #ntp

Samferdselsdep
2021-03-16 12:34:39

Presseinvitasjon: Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 vert lagt fram fredag 19. mars. Presentasjonen med mellom anna samferdselsminister @KAHareide vert også sendt som nett-tv. #transportplan #ntp https://t.co/CWdraJhDL5

Samferdselsdep
2020-09-08 09:15:47

Presseinvitasjon: Næringslivet og organisasjonar møter samferdselsminister @KAHareide om kva som bør prioriterast i neste Nasjonal #transportplan #NTP https://t.co/OndxLIF42Z

Laster...
Laster...