Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Kjem folk og næringsliv i distrikta til gode. #transportplan #ntp https://t.co/WoieuF2TE5

Emneknagger:

Postet:
2021-03-19 12:13:00

Delt innhold:
Kjem folk og næringsliv i distrikta til gode
- I Noreg bur og lever vi i heile det langstrakte landet vårt, og store delar av verdiskapinga skjer i distrikta. Samferdselssatsinga må derfor også vere ei distriktssatsing. Det sikrar vi i den transportplanen regjeringa no legg fram, seier samferdsel...