Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. En konkurransedyktig norsk luftfart også etter korona. #transportplan #ntp https://t.co/ktLD8eK1rG

Emneknagger:

Postet:
2021-03-19 12:10:24

Delt innhold:
En konkurransedyktig norsk luftfart også etter korona
- Et velfungerende flytilbud er viktig for folk og næringsliv i hele landet. Koronapandemien har ført til et dramatisk fall i antall flyreiser, og det er usikkert når situasjonen vil normalisere seg. Regjeringen følger situasjonen tett, og ønsker en ko...