Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
"Vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten," seier kystdirektør Einar Vik Arset i @Kystverket om #NTP - Nasjonal #transportplan: https://t.co/DuhAe3KrCq https://t.co/9b0cDanVjw

Emneknagger:

Postet:
2021-03-30 13:00:23

Delt innhold:
Gode vilkår for sjøtransporten i ny Nasjonal transportplan
Stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 blei lagt fram i dag. – Eg er nøgd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringar. Transportplanen inneheld enkeltprosjekt med stor samfunnsnytte og har store nok overordna rammer til at vi kan fortsette satsinga innanfor sjøsikkerheit, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten , seier kystdirektør Einar Vik Arset.