Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-09 14:45:17

Delt innhold:
🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV