Beta
Søket ga 5 treff.
Klima- og miljødep
2021-12-08 13:08:46

Regjeringen har hatt møter om håndtering av #skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda med ordførere, lokal forvaltning og andre berørte aktører i området: https://t.co/u6dMgidrHa #cwd https://t.co/9kHdmt7Xm1

Klima- og miljødep
2021-11-24 12:21:05

#Skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda: Lokale aktørar inviteras til høyringsmøte mandag 29. november. Pressebrief kl. 10.45: https://t.co/PFCvgLAC1f #cwd #miljø @landbrukogmat

Klima- og miljødep
2021-11-23 17:13:06

Ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda tilrås ikkje av @InfoMattilsynet og @miljodir. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for @landbrukogmat og @kld: https://t.co/YXRLZSWtKX #skrantesjuke #cwd #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-22 15:18:30

Pressetreff om anbefaling om mulig ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda fra @miljodir og @InfoMattilsynet tirsdag 23.11 kl. 17 med statsråd Sandra Borch i @landbrukogmat og statssekretær Aleksander Øren Heen i @kldep: https://t.co/0tYJ6rPbpx #miljø #skrantesjuke

Klima- og miljødep
2021-05-11 13:30:01

Regjeringa vil styrke innsatsen mot #skrantesjuke. Brukar 2 mnok ekstra i #rnb2021 etter smitteutbrot på Hardangervidda i 2020. -For å avgrense smitten og hindre vidare spreiing, må fleire omfattande tiltak bli sett i verk raskt, seier KLDmin @Rotevatn https://t.co/AURcGaWs1A

Laster...
Laster...