Beta
Søket ga 15 treff.
Grunde Almeland
2023-01-19 13:00:16

RT @FNsambandet: — Tilliten mellom vetolandene i #Sikkerhetsrådet er på det laveste på grunn av krigen i Ukraina. Det kan gi problemer for andre saker mener @GrundeA . \nVi må gjenreise tilliten❗️\n👉🏽Vi er glad for at klima & konflikt har blitt tatt inn i samtaler i Rådet på grunn av Norge sier han https://t.co/PlNvfON8cI

Utenriksdepartementet
2022-02-07 19:42:10

Norge har støttet FN i å ta i bruk VR-teknologi som viser hvordan situasjonen er på bakken i konfliktområder. På denne måten kan man sitte i New York, Oslo eller hvor som helst i verden og få et innblikk i FNs arbeid for fred. Bli med utenriksminister @annikenhuitfeldt på snartur til Colombia! #vrteknologi #vrbriller #forentenasjoner #fredsarbeid #sikkerhetsrådet #NorwayUNSC #norgeiverden @norwayun

Utenriksdepartementet
2022-02-03 18:02:51

I januar var det Norges tur til å lede arbeidet i FNs sikkerhetsråd for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Vervet som president roterer blant medlemmene, og i én måned var det Norge som ledet møtene og hadde ansvar for dagsordenen. Vi brukte perioden til å sette fokus på kvinners rolle for å skape fred, beskyttelse av sivile, fredsmekling og oppfølging av flere krevende landsituasjoner. Vi inviterte representanter fra sivilt samfunn, særlig kvinner, til å orientere Sikkerhetsrådet. Det er viktig å gi en tydelig stemme til dem som er mest berørt av vold og konflikt, men som sjelden får ta...

Utenriksdepartementet
2022-01-27 16:08:01

Stadig flere væpnede konflikter utkjempes inne i byer og tett befolkede områder. Sivile rammes ekstremt hardt, og barn er aller mest utsatt. Denne uken satte Norge urban krigføring på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å støtte sivilbefolkningen når kriger rykker inn der mennesker bor. Du kan lese statsminister @jonasgahrs sitt innlegg i Sikkerhetsrådet ved å følge lenke i bio. #sikkerhetsrådet #fn #forentenasjoner #norgeiverden #NorwayUNSC @norwayun

Guri Melby
2022-01-25 21:44:13

Jeg var skuffet da @ahuitfeldt presenterte agendaen for regjeringens agenda i FNs sikkerhetsråd uten å nevne #Ukraina med ett ord. Nå blir Ukraina et tema i #sikkerhetsrådet (https://t.co/kLOy5YQa3D) - hvorfor kunne ikke regjeringen selv ta initiativet? https://t.co/Th5ohFyC7R

Utenriksdepartementet
2022-01-13 16:13:05

Norge jobber aktivt for å øke kvinneandelen i FNs fredsbevarende operasjoner. I går var det solid norsk deltakelse i FN da generalmajor Ingrid Gjerde orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen på Kypros. Gjerde er sjef for UNFICYP, FNs fredsbevarende styrke på den delte øya. Styrken har en høy kvinneandel både i militær- og politikomponenten, og de tre siste styrkesjefene har vært kvinner, to av dem norske. Når kvinner deltar aktivt i fredsprosesser, styrker det mulighetene for å oppnå fred. Følg lenke i bio for å lese mer om Norges engasjement på Kypros 🇺🇳🇳🇴 #norgeiverden #fn #sikkerhetsrådet #norwayunsc #unficyp #kypros #postfrapost

Utenriksdepartementet
2022-01-12 09:59:49

Denne uken står Mali 🇲🇱 på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Det vestafrikanske landet har vært preget av politisk uro, væpnet konflikt og terrorisme det siste tiåret, og det påvirker sikkerhetssituasjonen i hele Sahel-regionen. Et spesialisert polititeam er en viktig del av Norges bidrag til den fredsbevarende FN-operasjonen MINUSMA i Mali. De norske politifolkene jobber tett med malisk politi og gir blant annet kriminalteknisk opplæring for å styrke faktagrunnlaget i etterforskning og rettssaker. Denne kompetanseoverføringen skal bidra til et bedre styresett i Mali på sikt. Trygghet og sikkerhet er en forutsetning for politisk stabilitet og bedring av levekårene i Mali, og...

Utenriksdepartementet
2021-09-23 19:15:13

Klimaendringene øker risikoen for voldelige konflikter - det må vi ta med oss når vi jobber for fred. Klimaendringene rammer dessuten ofte kvinner og jenter hardest. Ifølge UNICEF lever én milliard barn i land med ekstremt høy risiko. Det er nesten halvparten av alle barn i verden. I dag var utenriksministeren i FNs sikkerhetsråd for å fortelle om arbeidet for klima og sikkerhet. Det er en prioritet for Norge under medlemskapsperioden i Sikkerhetsrådet. #norgiverden #fnssikkerhetsråd #sikkerhetsrådet #norwayunsc #forentenasjoner #klimaendringer

Utenriksdepartementet
2021-07-01 12:00:11

I dag har Norge sittet seks måneder som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd! Hjertesaker for medlemskapsperioden 2021-22 er 💜 beskyttelse av sivile 💜 kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser 💜 sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer Vil du vite mer om arbeidet for å bevare internasjonal fred og sikkerhet? I bio finner du lenke til ukebrevene fra New York med siste nytt fra @norwayun 🇳🇴🇺🇳 #norgeiverden #utenriksdepartementet #sikkerhetsrådet

Utenriksdepartementet
2021-01-26 19:30:32

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt i dag det første innlegget om fredsprosessen i Midtøsten etter at vi tok plass i FNs sikkerhetsråd 1. januar. Dette var også første gang FN-generalsekretærens nye spesialkoordinator Tor Wennesland briefet rådet. Norge tar med seg bred erfaring fra Midtøsten og en konsistent politikk gjennom flere tiår inn i rådet. Norge ønsker å bidra til at det kommer i gang substansielle forhandlinger om uløste spørsmål mellom israelerne og palestinerne. Målet er en framforhandlet to-statsløsning basert på folkeretten og tidligere inngåtte avtaler, og at israelere og palestinere skal leve i fred med hverandre 🇺🇳 #norwayunsc #norgeiverden #sikkerhetsrådet

Utenriksdepartementet
2020-06-19 14:46:05

Hver fredag kl. 12 flyr en due fra @nobelpeacecenter over Rådhusplassen til tonene av «Give Peace a Chance» fra rådhusklokkene. Med seg har den en god nyhet som viser at verden går fremover, tross alt. Ukens lyspunkt er at Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd! Utviklingsminister @daginge var budbringer for anledningen 🕊 #fredsdue #nobelsfredssenter #fredssenteret #sikkerhetsrådet @regjeringen

Utenriksdepartementet
2020-06-17 23:45:11

Jubelen sto i taket i Utenriksdepartementet da Norge i kveld ble valgt inn som medlem av Sikkerhetsrådet i FN for perioden 2021-2022. Vi takker FNs medlemsland for tilliten! Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet 🇺🇳 🇳🇴 #norgeiverden #sikkerhetsrådet @regjeringen

Utenriksdepartementet
2020-06-17 16:27:31

Stemmegivningen er i gang! Norges ambassadør til FN, Mona Juul, ankom FN-bygningen i New York tidligere i dag for å avgi sin stemme i valget til Sikkerhetsrådet. Norge konkurrerer med Canada og Irland om to plasser 💓 📸 @norwayun #norgeiverden #sikkerhetsrådet #postfrapost

Utenriksdepartementet
2020-06-15 16:50:24

Nedtellingen er i gang! Valget til FNs sikkerhetsråd finner sted den 17. juni, og Norge kjemper om én av to plasser for perioden 2021-2022 i konkurranse med Canada og Irland. Sikkerhetsrådet er det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Les mer om hvorfor denne plassen er viktig for Norge i utenriksminister Ine Eriksen Søreides kronikk (lenke i bio). #norgeiverden #sikkerhetsrådet

Utenriksdepartementet
2020-06-12 21:52:21

Nå er det bare noen få dager til vi får vite om Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd 2021-2022! Valgkampanjen ble markert med en storslått videomottakelse for FN-ambassadørene på hjemmekontorene i New York og med Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til stede fra Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien. Det er i norsk interesse å sitte i Sikkerhetsrådet når vi får muligheten, og særlig nå, i en urolig verden hvor internasjonalt samarbeid settes på prøve. Vi tror at den unike erfaringen og nettverket Norge har fra tiår med tilrettelegging i fredsprosesser vil være et viktig bidrag til Sikkerhetsrådets arbeid...

Laster...
Laster...