Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
I januar var det Norges tur til å lede arbeidet i FNs sikkerhetsråd for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Vervet som president roterer blant medlemmene, og i én måned var det Norge som ledet møtene og hadde ansvar for dagsordenen. Vi brukte perioden til å sette fokus på kvinners rolle for å skape fred, beskyttelse av sivile, fredsmekling og oppfølging av flere krevende landsituasjoner. Vi inviterte representanter fra sivilt samfunn, særlig kvinner, til å orientere Sikkerhetsrådet. Det er viktig å gi en tydelig stemme til dem som er mest berørt av vold og konflikt, men som sjelden får ta del i politiske prosesser. #sikkerhetsrådet #forentenasjoner #utenriksdepartementet #norgeiverden #NorwayUNSC @jonasgahrs @annikenhuitfeldt @norwayun @regjeringen

Emneknagger:

Postet:
2022-02-03 18:02:51