Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Denne uken står Mali 🇲🇱 på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Det vestafrikanske landet har vært preget av politisk uro, væpnet konflikt og terrorisme det siste tiåret, og det påvirker sikkerhetssituasjonen i hele Sahel-regionen. Et spesialisert polititeam er en viktig del av Norges bidrag til den fredsbevarende FN-operasjonen MINUSMA i Mali. De norske politifolkene jobber tett med malisk politi og gir blant annet kriminalteknisk opplæring for å styrke faktagrunnlaget i etterforskning og rettssaker. Denne kompetanseoverføringen skal bidra til et bedre styresett i Mali på sikt. Trygghet og sikkerhet er en forutsetning for politisk stabilitet og bedring av levekårene i Mali, og et trygt og sikkert Sahel er også viktig for sikkerheten i Norge. 📸: Politiet #postfrapost #norgeiverden #politi #fn #sikkerhetsrådet

Emneknagger:

Postet:
2022-01-12 09:59:49