Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt i dag det første innlegget om fredsprosessen i Midtøsten etter at vi tok plass i FNs sikkerhetsråd 1. januar. Dette var også første gang FN-generalsekretærens nye spesialkoordinator Tor Wennesland briefet rådet. Norge tar med seg bred erfaring fra Midtøsten og en konsistent politikk gjennom flere tiår inn i rådet. Norge ønsker å bidra til at det kommer i gang substansielle forhandlinger om uløste spørsmål mellom israelerne og palestinerne. Målet er en framforhandlet to-statsløsning basert på folkeretten og tidligere inngåtte avtaler, og at israelere og palestinere skal leve i fred med hverandre 🇺🇳 #norwayunsc #norgeiverden #sikkerhetsrådet

Emneknagger:

Postet:
2021-01-26 19:30:32