Beta
Søket ga 16 treff.
Utenriksdepartementet
2022-02-07 19:42:10

Norge har støttet FN i å ta i bruk VR-teknologi som viser hvordan situasjonen er på bakken i konfliktområder. På denne måten kan man sitte i New York, Oslo eller hvor som helst i verden og få et innblikk i FNs arbeid for fred. Bli med utenriksminister @annikenhuitfeldt på snartur til Colombia! #vrteknologi #vrbriller #forentenasjoner #fredsarbeid #sikkerhetsrådet #NorwayUNSC #norgeiverden @norwayun

Utenriksdepartementet
2022-02-03 18:02:51

I januar var det Norges tur til å lede arbeidet i FNs sikkerhetsråd for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Vervet som president roterer blant medlemmene, og i én måned var det Norge som ledet møtene og hadde ansvar for dagsordenen. Vi brukte perioden til å sette fokus på kvinners rolle for å skape fred, beskyttelse av sivile, fredsmekling og oppfølging av flere krevende landsituasjoner. Vi inviterte representanter fra sivilt samfunn, særlig kvinner, til å orientere Sikkerhetsrådet. Det er viktig å gi en tydelig stemme til dem som er mest berørt av vold og konflikt, men som sjelden får ta...

Utenriksdepartementet
2022-01-27 16:08:01

Stadig flere væpnede konflikter utkjempes inne i byer og tett befolkede områder. Sivile rammes ekstremt hardt, og barn er aller mest utsatt. Denne uken satte Norge urban krigføring på agendaen i FNs sikkerhetsråd. Det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å støtte sivilbefolkningen når kriger rykker inn der mennesker bor. Du kan lese statsminister @jonasgahrs sitt innlegg i Sikkerhetsrådet ved å følge lenke i bio. #sikkerhetsrådet #fn #forentenasjoner #norgeiverden #NorwayUNSC @norwayun

Utenriksdepartementet
2022-01-01 11:03:56

Godt nytt år! 💫 I januar er det Norges tur til å lede Sikkerhetsrådets arbeid for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Presidentvervet roterer hver måned og går på rundgang mellom de 15 medlemmene. - Norge vil fremme en tydelig utenrikspolitikk basert på norske interesser og verdier. Vi er klare til å ta ansvar, sier utenriksminister @annikenhuitfeldt. Du finner mer informasjon om Norges presidentskap ved å klikke på lenken i bio. Følg også @norwayun 🇳🇴🇺🇳 #norgeiverden #forentenasjoner #fn #utenriksdepartementet #NorwayUNSC

Utenriksdepartementet
2021-11-19 16:46:37

Sååå glad blir man når FNs generalforsamling enstemmig vedtar en norskledet resolusjon om å anerkjenne innsatsen til menneskerettighetsforsvarere! Katrine Ørnehaug Dale ved @norwayun i New York har jobbet dag og natt i det siste med å få alle FNs 193 medlemsland til å bli enige. Norge er annethvert år hovedforslagsstiller bak en FN-resolusjon om menneskerettighetsforsvarere. Årets resolusjon har et særlig fokus på covid-19-pandemien og hvordan den har påvirket situasjonen for menneskerettighetsforsvarere. Følg lenke i bio for å lese mer! 📸 @norwayun #menneskerettigheter #forentenasjoner #FN #norgeiverden

Utenriksdepartementet
2021-10-12 15:10:30

De humanitære behovene i Nordvest-Syria er enorme etter mer enn ti år med konflikt: FN anslår at 2,8 millioner internt fordrevne bor i området. 3,2 millioner mennesker opplever matmangel og 3,1 millioner har behov for helsehjelp. FNs grensekryssende humanitære innsats fra Tyrkia til Nordvest-Syria er nødvendig for å hjelpe de mest sårbare. En norsk delegasjon besøkte nylig grensestasjonen i Bab Al-Hawa for å lære mer om FNs operasjon. Følg lenken i bio for å lese mer 🇺🇳 📸 @un_ocha #humanitærinnsats #nødhjelp #utenriksdepartementet #norgeiverden #forentenasjoner

Utenriksdepartementet
2021-09-23 19:15:13

Klimaendringene øker risikoen for voldelige konflikter - det må vi ta med oss når vi jobber for fred. Klimaendringene rammer dessuten ofte kvinner og jenter hardest. Ifølge UNICEF lever én milliard barn i land med ekstremt høy risiko. Det er nesten halvparten av alle barn i verden. I dag var utenriksministeren i FNs sikkerhetsråd for å fortelle om arbeidet for klima og sikkerhet. Det er en prioritet for Norge under medlemskapsperioden i Sikkerhetsrådet. #norgiverden #fnssikkerhetsråd #sikkerhetsrådet #norwayunsc #forentenasjoner #klimaendringer

Utenriksdepartementet
2021-09-21 19:41:37

Bare kvinner på Norges plass inne på åpningen av hoveddebatten i FNs generalforsamling i dag! 🇳🇴🇺🇳 Pluss #linselus NATO-generalsekretær @jensstoltenberg #norgeiverden #forentenasjoner #regjeringen

Utenriksdepartementet
2021-09-21 13:07:33

Norge skal kutte minst 50 prosent av utslippene innen 2030. Flere land må levere mer forpliktende klimamål, sier statsminister @erna_solberg som deltok på FN-generalsekretærens klimamøte i går. Klima er et av hovedtemaene under høynivåuka til FNs generalforsamling i New York 🇺🇳 #norgeiverden #klima #klimamål #regjeringen #forentenasjoner @regjeringen

regjeringen
2021-09-21 13:02:03

Norge skal kutte minst 50 prosent av utslippene innen 2030. Flere land må levere mer forpliktende klimamål, sier statsminister @erna_solberg som deltok på FN-generalsekretærens klimamøte i går. Klima er et av hovedtemaene under høynivåuka til FNs generalforsamling i New York. #norgeiverden #klima #forentenasjoner #regjeringen @regjeringen

Utenriksdepartementet
2021-02-01 14:09:43

Han beskrev det i sin tid som verdens vanskeligste jobb: i dag er det 75 år siden Trygve Lie ble valgt til FNs første generalsekretær. Da Lie begynte i jobben hadde den nye organisasjonen ikke engang noe sted å være, så han startet arbeidet fra et hotell i New York. Lie var med på å etablere FNs hovedkvarter og var den som la kopier av FN-pakten og Menneskerettighetserklæringen i FN-byggets grunnstein 🇺🇳 #forentenasjoner #trygvelie #norgeiverden

Utenriksdepartementet
2020-10-24 12:44:55

For 75 år siden var det ambassadør Wilhelm Munthe Morgenstierne som undertegnet FN-pakten på Norges vegne. Dermed ble Norge ett av landene som var med på å grunnlegge FN i kjølvannet av andre verdenskrig i håp om en fredeligere verden. FN-ambassadør Mona Juul ved @norwayun gjentok denne handlingen med en symbolsk nysignering av pakten i FNs hovedkvarter i New York i går. Det er stadig flere utfordringer som vi bare klarer å løse i fellesskap. Globale problemer krever globale løsninger, og norske og globale interesser ivaretas best gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Derfor er FN så viktig i dag. Gratulerer med...

Utenriksdepartementet
2020-10-23 16:12:27

Hurra for FN som fyller 75 år! 🇺🇳🎂 Stadig flere utfordringer klarer vi bare å løse i fellesskap. Derfor er FN så viktig for oss alle. - Vi har lang tradisjon i Norge for å ta internasjonalt ansvar. Det skal vi fortsette med. Vi skal ivareta norske og globale interesser gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med jubileumsmarkeringen på @litteraturhuset i dag. #fn75 #forentenasjoner #norgeiverden #fndagen

Utenriksdepartementet
2020-09-22 09:33:57

Når FNs 193 medlemsland denne uken samles til historiens første digitale generalforsamling skal de også markere organisasjonens 75-årsjubileum! Norge har en lang og tydelig FN-historie som et av landene som var med på å grunnlegge De forente nasjoner for 75 år siden. Visste du at den første generalsekretæren i FN var norsk? Trygve Lie kjøpte tomta i New York der hovedkvarteret nå ligger med en sjekk på 8,5 millioner USD fra John D. Rockefeller Jr. Kort tid etter kunne han legge ned grunnsteinen for det nye bygget. Sveip for å se flere av de historiske bildene fra FN. 📸 @unitednations...

Utenriksdepartementet
2020-06-12 21:52:21

Nå er det bare noen få dager til vi får vite om Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd 2021-2022! Valgkampanjen ble markert med en storslått videomottakelse for FN-ambassadørene på hjemmekontorene i New York og med Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til stede fra Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien. Det er i norsk interesse å sitte i Sikkerhetsrådet når vi får muligheten, og særlig nå, i en urolig verden hvor internasjonalt samarbeid settes på prøve. Vi tror at den unike erfaringen og nettverket Norge har fra tiår med tilrettelegging i fredsprosesser vil være et viktig bidrag til Sikkerhetsrådets arbeid...

Utenriksdepartementet
2020-06-10 15:24:30

I dag er det én uke til vi får vite om Norge blir valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022 🇺🇳 Det er i norsk interesse å sitte i Sikkerhetsrådet når vi får muligheten, og særlig nå, i en urolig verden hvor internasjonalt samarbeid settes på prøve. Vi tror at den unike erfaringen og nettverket Norge har fra tiår med tilrettelegging i fredsprosesser vil være et viktig bidrag til Sikkerhetsrådets arbeid med fred og sikkerhet. Se statsminister @erna_solberg presentere Norges kandidatur (engelsk). #norgeiverden #forentenasjoner #sikkerhetsrådet #norway4unsc #consistentpartner #commonfuture #unitednations #unsc @regjeringen @norwayun

Laster...
Laster...