Beta
Søket ga 55 treff.
Margret Hagerup
2023-05-12 15:51:30

Det er en grunn for at medlemstallet i NAV Stavanger har hatt en dramatisk økning det siste året 😂 #verving #nav #norskmatogdrikkekultur

Rødt
2022-11-23 19:11:34

Sulten er tilbake i Norge og matkøene vokser. Likevel er det stadig færre som går til NAV for å søke hjelp. Mímir Kristjánsson har en teori om hva det skyldes.\n\n#kortoppsummert #nav #priskrise #priskrisa #priskrisen

Sofie Marhaug
2022-10-14 17:16:10

RT @FO_fellesorg: – Målretta kutt som kun rammer dem lengst unna arbeidslivet, er dårlig sosialpolitikk. Vi forventer mer av en sosialdemokratisk regjering, sier @MKvisvik til @FriFagbevegelse. #Statsbudsjettet #Nav #Dagpenger #Sosialhjelp\nhttps://t.co/IPWEelS5w4

Rødt
2022-03-26 10:02:01

Tirsdag besluttet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å legge bort Rødts innsynskrav i Nav-rapporten forskere mener kan gi svar på Nav-skandalen. Hva syns du om det?\n\n#nav #navskandalen

Mímir Kristjánsson
2022-03-13 16:09:40

RT @Rusnytt: Flott @mimirk at de nederst ved bordet også skal ha krav på rettferdighet i møte med #NAV - og at Stortingspolitikere også må møte de lovene de pålegger alle andre å bli møtt med i svindel m skatt og pendlerbolig og skatt i alle former #dax18 #polkvart\n\nhttps://t.co/q7WD5dZq0P

Arbeids- og sosdep
2022-03-01 23:26:39

RT @Helsetilsynet: Vi støtter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått.\nhttps://t.co/oCSHqdWqwz\n#arbeidsavklaringspenger #app #Nav https://t.co/Ab6daGTMV2

Vi støtter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått.\n\nBlant annet støtter vi høringsforslaget om å fjerne karenstiden (venteperioden) i 52 uker for brukere som søker om arbeidsavklaringspenger på nytt.\nDette bidrar til at brukere får rett oppfølging når de har nedsatt arbeidsevne og ikke er i stand å jobbe fremfor å søke om økonomisk stønad.\n\nLes alle tre forslagene i dette høringsnotatet:\n\nhttps://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2022/endringer-i-regelverket-for-arbeidsavklaringspenger-hoering/\n\n#arbeidsavklaringspenger #app #Nav Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge

Karin Andersen
2022-01-11 19:10:40

RT @KarlEldar: Det er en illusjon at NAVs beslutninger fungerer bedre når beslutningstagerne ikke møter brukerne. NAV mister kontakten og kjennskap til den enkelte bruker, og brukerne kjenner seg ofte hjelpeløse og fremmedgjorte. #NAV blir ikke sjelden opplevd som et ansiktsløst monster.

Karin Andersen
2022-01-11 12:52:36

RT @catobellingsen: Inngangen til velferden vår handler ikke om saker. Det handler om mennesker. Kanskje trenger vi en stortingsmelding som tar oss fra "saksbehandling" til menneskemøter. Velferd må ikke være noe systemet gir til folk, men noe folk skaper sammen. #nav #nrk

Karin Andersen
2021-09-30 10:56:57

RT @FO_fellesorg: FO-lederen, @MKvisvik, er kritisk til nedprioritering av tilsyn med vold og trusler i helse- og sosialsektoren under pandemien. – Et nødvendig onde, svarer arbeids- og sosialministeren, @konservativ. Hva tenker dere? #Nav https://t.co/1bX9E7rcyS

Nicholas Wilkinson
2021-06-14 08:37:54

@navjegog @NAVnorge «Du kan klare deg uten strøm»… jesus christ #NAV. Vi er i 2021 alle er heldigitale. Alle trenger strøm

Karin Andersen
2021-05-06 06:15:51

RT @Knuthov: Trygdeskandalen: - Det som kom fram i dag, er en ren slakt av norske myndigheter. #Nav https://t.co/GpclOZsjO0

Karin Andersen
2021-02-07 17:52:17

RT @MagneBjella: I koronaen blir andre viktige ting borte i mediene slik som dette!! Regjeringen hemmeligholder dokumenter! #navskandalen #nav #regjeringen https://t.co/f6NxhMIptS https://t.co/5sw4SeVufE

Karin Andersen
2020-08-18 13:18:46

RT @___Hilde: «Holdninger som at uføre og AAP-mottagere mangler ståpåvilje, ryggrad og evne [..] har gjennomsyret retorikken. Mangel på tillit, og samtidig mistenkeliggjøring av Navs trygdemottagere, har vært en sentral og underliggende faktor for trygdeskandalen» #NAV https://t.co/mzypJBUcw7

Karin Andersen
2020-08-08 06:47:31

RT @___Hilde: «Hvilket menneskesyn ligger til grunn i vårt trygde- og velferdssystem når en trygdemottaker blir stående mer eller mindre alene mot mektige #Nav? Når etaten som sørger for at du får mat på bordet, også etterforsker deg, tolker lovene for domsstolene» https://t.co/uHw0zuY2nP

Karin Andersen
2020-05-27 18:00:34

RT @Ravnefugl: Spørretimen onsdag: @NAVnorge har 6-doblet saksbehandlingskapasiteten i lys av corona og permitteringer. Da antar vi at alle som hittil har ventet i to år på klagesakene sine, på AAP og månedsvis ved uføresøknader heretter vil få disse raskere ekspedert....? #nav #velferd

Karin Andersen
2020-03-06 15:37:07

RT @hvor_vanskelig: Dette er ett av de utallige problemene med hvordan den virkelige verden virker. Mens #NAV og @konservativ og @Regjeringen og @Arbeiderpartiet pukker på #arbeidslinja så ansettes ikke folk med hull i CVen og tidligere høy lønn i dårligere betalte jobber.

Nicholas Wilkinson
2020-02-28 13:15:01

Erna Solberg vil ikke rydde opp så da vil @SVparti rydde. Vi vil kaste fiskeriministeren. De som har brukt #NAV har blitt straffet (mye) hvis det var feil. Folk, også #fiskeriministeren, skal behandles likt! https://t.co/lzSHjmPWm6

Karin Andersen
2020-01-13 18:27:56

RT @NickWilki: SV vil gå inn for mistillit mot arbeids- og sosialministeren etter #NAV-skandalen. Når skandalen er så stor, og vanlige me…

Nicholas Wilkinson
2020-01-13 16:39:33

SV vil gå inn for mistillit mot arbeids- og sosialministeren etter #NAV-skandalen. Når skandalen er så stor, og vanlige mennesker har blitt straffet så hardt og så feilaktig av staten, må det få konsekvenser også for de på toppen! https://t.co/As8nI2ozCZ

Laster...
Laster...