Person / Aktør:
Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)
Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)

Innlegg:

Emneknagger:

Postet:
2022-03-01 15:36:40

Delt innhold:
Vi støtter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått.\n\nBlant annet støtter vi høringsforslaget om å fjerne karenstiden (venteperioden) i 52 uker for brukere som søker om arbeidsavklaringspenger på nytt.\nDette bidrar til at brukere får rett oppfølging når de har nedsatt arbeidsevne og ikke er i stand å jobbe fremfor å søke om økonomisk stønad.\n\nLes alle tre forslagene i dette høringsnotatet:\n\nhttps://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2022/endringer-i-regelverket-for-arbeidsavklaringspenger-hoering/\n\n#arbeidsavklaringspenger #app #Nav Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge