Beta
Søket ga 5 treff.
Rødt
2022-12-22 19:05:21

Nav utbetaler arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger hver 14. dag. To til tre ganger i året får AAP-mottakere derfor tre utbetalinger som faller på samme måned, og mister derfor bostøtten. Dette problemet må løses! Enig?\n\n#kortoppsummert #arbeidsavklaringspenger #arbeidsavklaring #bostøtte

Arbeids- og sosdep
2022-03-01 23:26:39

RT @Helsetilsynet: Vi støtter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått.\nhttps://t.co/oCSHqdWqwz\n#arbeidsavklaringspenger #app #Nav https://t.co/Ab6daGTMV2

Vi støtter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått.\n\nBlant annet støtter vi høringsforslaget om å fjerne karenstiden (venteperioden) i 52 uker for brukere som søker om arbeidsavklaringspenger på nytt.\nDette bidrar til at brukere får rett oppfølging når de har nedsatt arbeidsevne og ikke er i stand å jobbe fremfor å søke om økonomisk stønad.\n\nLes alle tre forslagene i dette høringsnotatet:\n\nhttps://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2022/endringer-i-regelverket-for-arbeidsavklaringspenger-hoering/\n\n#arbeidsavklaringspenger #app #Nav Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Norge

Tuva Moflag
2022-02-19 12:18:34

RT @NAVnorge: Har du mottatt #arbeidsavklaringspenger tidligere, men gått ut i karens? Nå er karensregelen midlertidig opphevet. Dette betyr at du kan søke om opptak til AAP på nytt. Les mer her: https://t.co/NAGOori6Gr

Rødt
2021-10-02 10:07:05

Resultatet av å ta fra folk inntekta brått og brutalt slik regjeringa har gjort, er og blir økende fattigdom og økt fortvilelse. Rødt vil sørge for at alle som allerede har mistet arbeidsavklaringspengene sine snarest får dem igjen. #arbeidsavklaring #arbeidsavklaringspenger #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...