Beta
Søket ga 3 treff.

Torsdag 10 mars hadde vi debatt i Stortinget om Dok 8 40S (2022- 2023) Om ein ny skogpolitikk 🌲🌱🪵🍃\n\nEg skulle helst sett nokre av SV sine forslag kunne fått fleirtal, forslag med krav om : \n- næringsuavhengige miljøregistreringer i skog\n- stans i flatehogst av gamle naturskoger inntil målet om 10% vern er nådd. \n- ei ordning der hogst må søkjast om og godkjennast før hogging, så ikkje verdfulle og sårbare artar og livsmiljø i skogen går tapt for alltid. \n\nMen det var ikkje heilt fånyttes å løfte saka i og med dette mindretallsforslaget frå H, V og MDG som SV...

Sosialistisk Venstreparti
2021-08-23 14:39:16

Stem på et klimaparti! #valg #valg2021 #naturvernforbundet #klima #klimakutt #fordemange #stemsv

Bård Hoksrud
2020-02-18 17:50:37

Da er det debatt her igjen, om #bondelaget #tryggtrafikk og #naturvernforbundet som har funnet hverandre og er mot #4feltsmotorvei #FrP vil bygge skikkelige veier #dax18 #nrk

Laster...
Laster...