Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Derfor foreslår Rødt i vårt koronaprogram 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ❤️ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-07-27 11:18:02