Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Vi mener at også de på toppen må være med å betale for krisa. Men regjeringa har ikke stilt betingelser til eiere av bedrifter og eiendom for å få hente ut statlig krisehjelp. Dette må rettes opp i! Derfor bør vi innføre særskatt på overskudd for store kommersielle eiendomsutleiere, slik finansselskap allerede betaler. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-06-04 08:06:24