Beta
Søket ga 180 treff.
Solveig Schytz
2020-05-27 10:37:05

Det er ikke for sent å få en bedre og sikrere løsning for smittesporing, det er på høy tid, og det er mulig. Nå bør det gjøres noen gode valg for bedre sikkerhet og #personvern og mer #åpenhet:

Solveig Schytz
2020-05-26 11:36:25

Hurra! Vi har fått gjennomslag i regjering for å hente ut sårbare barn og familier fra overfylte leirer i Hellas. Dette er en viktig seier for folk på flukt! https://www.venstre.no/artikkel/2020/05/26/moria-seier-for-folk-pa-flukt/

Solveig Schytz
2020-05-20 22:12:41

Produksjon av torv fra myr ødelegger natur og slipper ut enorme mengder klimagasser. Torv som dyrkingsmedium skal fases ut! I sommer er jeg med på et dyrkingsforsøk i regi av NMBU sammen med 100 andre med dyrking av tomater i selvvanningskasser, en med torv og en med kompost. Hvilken tror dere gir best avling? Og hvilke forskjeller vil vi se på planter og avling gjennom sommeren? Vi skal føre logg! Jeg er spent på resultatene! #reddmyra #faseuttorv #klima #naturvern

Solveig Schytz
2020-05-17 18:51:11

#javielskerdettelandet

Solveig Schytz
2020-05-17 11:34:06

17.mai startet med å heise flagget ved rådhuset, kransnedlegging ved minnesteinen og taler, fedrelandssalmen og nasjonalsangen i år også. Bare åtte korpsmusikanter og tre speidere med flagg, men det ble sånn det skulle være allikevel. Ikke med publikum, men det ble streamet ut til alle. Annerledes, men allikevel helt riktig og helt 17.mai. Bra å starte dagen med speiderskjorte på. Nå tar jeg på bunaden og skal se flaggborgen og Åsblæsten helt på ordentlig, men talene ved Falsenstøtta på streaming. God 17.mai alle!

Solveig Schytz
2020-05-13 11:00:10

Mange har lastet ned appen Smittestopp, men få bruker den. Nå når strategien endres, samfunnet åpnes mer opp og testing, smittesporting og isolering av smittede blir enda viktigere, trenger vi en smittesporingsapp som virker fordi mange nok bruker den, og som brukes fordi folk har tillit til den. Her kom man dessverre skjevt ut fra start, men jeg mener dette fortsatt kan lykkes! Da må det tas grep, jeg håper FHI og Simula nå følger de europeiske personvern-anbefalingene, åpner kildekoden og tar i bruk Apple og Google sine løsninger. Det er ikke for sent å få til bedre og sikrere...

Solveig Schytz
2020-05-08 09:18:13

Hva har vi lært av denne perioden med stengte skoler som vi tar med oss inn i framtidas skole? Guri Melby har modig vist vei. Jeg håper vi tar med oss mye av dette videre:

Solveig Schytz
2020-05-05 17:58:45

At påtalemyndigheten er uavhengig er lett å ta for gitt. Praksis er at den er det. Men det ble ikke lovfestet før i desember 2019. Venstre mener at dette er et grunnleggende prinsipp for rettsstaten som bør inn i grunnloven. I dag har jeg på vegne av Venstre levert et forslag om å grunnlovsfeste påtalemyndighetenes uavhengighet. «Ingen kan dømmes uten etter lov og uavhengig anklage, eller straffes uten lov og dom. Det kan i lov gjøres unntak fra kravet til anklage for rettergangsstraff som ilegges av domstolene».

Solveig Schytz
2020-04-26 12:28:23

Hva universell jurisdiksjon er? Les denne saken om rettssaken i Tyskland om tortur i Syriske fenglser. Også i Norge kan vi etterforske, utstede arrestordre og stille for retten personer som er mistenkt for å ha deltatt i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser (innenfor de rammer som norsk og internasjonal lov setter). Flyktninger som kommer til Norge kan være ofre for slike forbrytelser, eller kan ha tatt del i dem. Jeg mener det må prioriteres å etterforske flere slike saker i Norge. #menneskerettigheter

Solveig Schytz
2020-04-16 15:47:26

Skal folkehelseinstituttets smittesporingsapp virke så er det en forutsetning at vi har tillit til at personvern og sikkerhet ivaretas på en god måte. Jeg er dessverre fortsatt usikker, men har tillit til at man vil fortsette å jobbe for økt sikkerhet og personvern og at det blir vurdert å åpne kildekoden etterhvert. Personvern er grunnlovsfestet i Norge, og det er ikke mindre viktig i den situasjonen vi er i nå.

Solveig Schytz
2020-04-03 12:18:19

Jeg greide ikke å la være å fikse litt på skiltet på kontordøra på Stortinget. Nesten ikke til stede på kontoret, -men mer til stede på hjemmekontor, - og enda viktigere enn før å være til stede -i politikken og i eget liv! God fredag!

Solveig Schytz
2020-03-21 14:56:41

Stortinget vedtar i dag kriselov, og det blir et enstemmig vedtak. Jeg er glad for at Stortinget står samlet om dette, det er avgjørende både for regjeringen som skal forvalte denne fullmakten og denne tilliten, og for alle partiene i Stortinget. Takk til Terje Breivik og alle andre som har stått på døgnet rundt for å finne enighet. \n\nFor et liberalt parti som Venstre er det ikke med lett hjerte vi vedtar en kriselov som gir regjeringen utvidede fullmakter, men vi gjør det fordi det er nødvendig nå. Verdien av at hele Stortinget står sammen når det er nødvendig må...

Solveig Schytz
2020-03-13 12:51:56

Gratulerer Guri Melby som ny kunnskap- og integreringsminister! Lykke til med en svært viktig jobb i en utrolig krevende tid. Du er rett dame på rett sted!

Solveig Schytz
2020-03-11 22:33:29

Trine har vært en god partileder som har strukket seg langt og lengre enn langt for Venstre i ti år. Jeg har enorm respekt for jobben hun har gjort. Og hun har vært et forbilde for meg: En samlende leder og en raus, liberal og tydelig politiker med stort hjerte. Takk Trine! (Fotograf Steinar Bleken)

Solveig Schytz
2020-03-03 23:16:01

Dersom du var i tvil: Jeg er enig med Trine Skei Grande i at vi ikke bør åpne for aktiv dødshjelp i Norge. Og jeg mener det kan forsvares som et liberalt standpunkt. Dette er vanskelige dilemmaer. Men jeg mener at det ikke kan reduseres til et spørsmål om individets frihet. Det må handle om hvordan vi som samfunn setter rammer for hjelp til sårbare mennesker. Det må handle om at vi må gi mer hjelp til å leve. Mer hjelp til verdige liv. Håper på en respektfull debatt i Venstres landsmøte i midten av april, -midt i de etiske,...

Solveig Schytz
2020-02-28 09:50:38

Nå trappes satsingen på elbusser opp! Ruter får 74 millioner fra Enova til å bygge ladestasjoner som muliggjør 104 nye elbusser i Oslo og Follo! #kollektivtrafikk #klima

Solveig Schytz
2020-02-12 10:27:31

Utdanningsminister Trine Skei Grande vil endre videregående skole for at flere elever skal oppleve mestring og fullføre videregående utdanning. Hva mener du må endres?

Solveig Schytz
2020-02-09 10:44:32

Kaffeprat med Trine på morgenkvisten. Om ny regjering og nye muligheter. Frihet og mangfold. Og de viktige sakene vi må vinne: Iskantsonen må flyttes sørover, verne Barentshavet nord mot oljeboring, og rusreformen: mennesker som sliter med rus skal møtes med hjelp, ikke straff.

Solveig Schytz
2020-02-08 18:21:50

Ved åpning av årsmøtet til Viken Venstre i dag snakket om hvorfor vi må flytte iskantsonen sørover og verne Barentshavet nord mot oljeboring. Jeg registrerer at Viken Høyre vedtok det motsatte i dag, men vi må verne disse sårbare områdene. Fordi #naturvern #artsmangfold #klima #klimaendringer

Solveig Schytz
2020-02-07 13:47:21

Norge skjerper klimamålene! Håper det bidrar til at mange andre land gjør det samme! Heia Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og Ketil Kjenseth!

Laster...
Laster...