Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Hva universell jurisdiksjon er? Les denne saken om rettssaken i Tyskland om tortur i Syriske fenglser. Også i Norge kan vi etterforske, utstede arrestordre og stille for retten personer som er mistenkt for å ha deltatt i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser (innenfor de rammer som norsk og internasjonal lov setter). Flyktninger som kommer til Norge kan være ofre for slike forbrytelser, eller kan ha tatt del i dem. Jeg mener det må prioriteres å etterforske flere slike saker i Norge. #menneskerettigheter

Emneknagger:

Postet:
2020-04-26 12:28:23

Delt innhold:
Torturtiltalte syrere stilles for retten i historisk rettssak
Omar Alshogre (24) ble fengslet og torturert i tre år. Nå jubler han. For første gang er to tidligere etterretningsoffiserer stilt for retten, tiltalt for grov tortur i syriske fengsler.