Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Produksjon av torv fra myr ødelegger natur og slipper ut enorme mengder klimagasser. Torv som dyrkingsmedium skal fases ut! I sommer er jeg med på et dyrkingsforsøk i regi av NMBU sammen med 100 andre med dyrking av tomater i selvvanningskasser, en med torv og en med kompost. Hvilken tror dere gir best avling? Og hvilke forskjeller vil vi se på planter og avling gjennom sommeren? Vi skal føre logg! Jeg er spent på resultatene! #reddmyra #faseuttorv #klima #naturvern

Emneknagger:

Postet:
2020-05-20 22:12:41

Delt innhold:
Produksjon av torv fra myr ødelegger natur og slipper ut enorme mengder klimagasser. Torv som dyrkingsmedium skal fases ut! I sommer er jeg med på et dyrkingsforsøk i regi av NMBU sammen med 100 andre med dyrking av tomater i selvvanningskasser, en med torv og en med kompost. Hvilken tror dere gir best avling? Og hvilke forskjeller vil vi se på planter og avling gjennom sommeren? Vi skal føre logg! Jeg er spent på resultatene! #reddmyra #faseuttorv #klima #naturvern