Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
At påtalemyndigheten er uavhengig er lett å ta for gitt. Praksis er at den er det. Men det ble ikke lovfestet før i desember 2019. Venstre mener at dette er et grunnleggende prinsipp for rettsstaten som bør inn i grunnloven. I dag har jeg på vegne av Venstre levert et forslag om å grunnlovsfeste påtalemyndighetenes uavhengighet. «Ingen kan dømmes uten etter lov og uavhengig anklage, eller straffes uten lov og dom. Det kan i lov gjøres unntak fra kravet til anklage for rettergangsstraff som ilegges av domstolene».

Postet:
2020-05-05 17:58:45

Delt innhold:
At påtalemyndigheten er uavhengig er lett å ta for gitt. Praksis er at den er det. Men det ble ikke lovfestet før i desember 2019. Venstre mener at dette er et grunnleggende prinsipp for rettsstaten som bør inn i grunnloven. I dag har jeg på vegne av Venstre levert et forslag om å grunnlovsfeste påtalemyndighetenes uavhengighet. «Ingen kan dømmes uten etter lov og uavhengig anklage, eller straffes uten lov og dom. Det kan i lov gjøres unntak fra kravet til anklage for rettergangsstraff som ilegges av domstolene».