Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Dersom du var i tvil: Jeg er enig med Trine Skei Grande i at vi ikke bør åpne for aktiv dødshjelp i Norge. Og jeg mener det kan forsvares som et liberalt standpunkt. Dette er vanskelige dilemmaer. Men jeg mener at det ikke kan reduseres til et spørsmål om individets frihet. Det må handle om hvordan vi som samfunn setter rammer for hjelp til sårbare mennesker. Det må handle om at vi må gi mer hjelp til å leve. Mer hjelp til verdige liv. Håper på en respektfull debatt i Venstres landsmøte i midten av april, -midt i de etiske, ideologiske og juridiske dilemmaene.

Postet:
2020-03-03 23:16:01

Delt innhold:
Vårt Land: «Et ja til aktiv dødshjelp kan føre til et indirekte press på sårbare mennesker til å avslutte sitt eget liv»
Ønske om frihet fra en stat som er villig til å ta livet ditt, kan være et liberalt ståsted. Som alvorlig syk vil du slippe ansvaret for å kjenne på om du skal bruke statens dødshjelp.