Beta
Søket ga 8993 treff.

❤️ Takk for i år, kamerater.\n\nTakk for heiarop, for tidlige morgener på stand og sene kvelder på aksjon. Takk for en fantastisk innsats for et mer rettferdig Norge. \n\nSV har gjort sitt beste lokalvalg på mange år, og det ville simpelthen ikke vært mulig uten grasrota og kandidatene, og den viljestyrken dere har vist i valgkampen. \n\nI morgen fortsetter jobben for et mer rødgrønt Norge, men i kveld håper vi dere feirer dere selv, for det fortjener dere. \n\n🤝 Vel blåst!

🗓️ I dag er dagen.\n\n❤️ Dagen som så utallig mange flinke SVere, kandidater og aktivister, har jobbet på for å gjøre så rødgrønn som mulig. Vi er ubeskrivelig stolte og takknemlige for å ha en så vanvittig flink gjeng som aldri gir opp i kampen for et mer rettferdig samfunn.\n\n✊ For barna, for naturen, for dyra, for hen som trenger en hjelpende hånd, for dem som sliter med å få det til å gå rundt, for frivilligheten, klima, velferden og fellesskapet. \n\n🤝 Tusen takk for innsatsen, og lykke til.\nGodt valg!

🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med...

👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid. \n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. \n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid,...

📊 Resultatet fra skolevalget er endelig her. Leder for @sosialistiskungdom, @synnovesnyen, var i går på besøk for å snakke om tirsdagen, innsatsen bak SV sin måling og hennes tanker om resultatene.\n\n🎤 Hør hele episoden av Det betyr noe hvem som styrer på Spotify: https://open.spotify.com/episode/2TCqo59lB5kLhzyOVUYfao?si=KZS5pbxMSz-PvsMno7t_gQ&context=spotify%3Ashow%3A6D4UwcdnIaH9N3V63kjf88\n\n#StemSV

⏰ Husket å forhåndsstemme? \n\n🗳️ Det kan du gjøre til og med i morgen, ellers er siste mulighet på valgdagen. Ditt nærmeste stemmelokale finner du via denne lenken: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/\n\nI mange kommuner kan noen stemmer til SV avgjøre om det blir et rød-grønt styre. Det står om et flertall som jobber for hele og faste stillinger, og mer og bedre velferd i fellesskap, eller et hvor omsorg privatiseres og penger som skulle gått til barn og eldre går til privat profitt. Det står nå om man får en kommune som tar miljøutfordringene på alvor, eller om utslipp skal øke og matjord,...

🧒🏻 Det skal ikke være sånn at barnas mulighet til å delta i idretten avgjøres av foreldrenes lønnsslipp.\n\n⚽️ Flere og flere bekymrer seg over de økende kostnadene i barneidretten, med god grunn. Det offentlige har brukt mer og mer penger på idretten de siste årene, men likevel øker prisene.\n\n🏀 Oslo SV sin ordførerkandidat, Omar Samy Gamal har vært ute å foreslått en makspris i barneidretten, for å hindre at det blir for dyrt å delta. \n\n🏊‍♀️ SV mener at den offentlig finansierte barneidretten er nødt til å ha rom for alle, uavhengig av foreldrenes lønnsnivå.\n\n❤️ Det betyr noe hvem som...

❤️‍🩹 Forskjellene øker i Norge. Det blir fler og fler fattige, og veldig mange sliter med å få ting til å gå rundt.\n\n🛟 Å løfte disse – og alle andre som trenger hjelp opp – det er SVs kjernesak. Det er vår førsteprioritet lokalt, nasjonalt og i budsjettforhandlingene med regjeringen. Stemmer du SV i valget, så stemmer du på et parti som vil jobbe på hver dag for at folk skal få en enklere hverdag og verdige liv. \n\n❤️ Det har mye å si hvem som styrer!\n\n#StemSV

⛈️🌪️ Været kommer til å bli våtere, villere og mer ekstremt. \n\n🚧 Det haster å få på plass skred og flomvern, men mye kunne vært på plass. \n\n📢 SV har i mange år tatt til orde for og prioritert midler til å sikre veier, vann og avløp og annet mot flom og ekstremvær. Det er svært mye billigere og tryggere å sikre områder i forkant av flom, enn å bygge opp igjen i etterkant. \n\n🤝 SV vil ta vare på den eksisterende infrastrukturen, og gjøre veier og boligområder sikrere for folk heller enn å bruke penger på nye dyre naturødeleggende...

🪵 Vi står midt i en naturkrise. \n\n🪓 Naturen vår bygges ned i høy fart og de siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. \n\n🌲 SV vil stanse naturtapet. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi går til valg på å ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.\n\n💚 Det betyr noe hvem som styrer. \n\n#StemSV

🫡 Husk å bruke stemmeretten din!\n\n📍 Steg 1: Ta med deg ett stk. gyldig ID (og ditt egen vesen).\n\n📍 Steg 2: Finn ditt nærmeste valglokale, og sørg for at du har tid til å stemme, så du ikke ender med å suse forbi demokratiets aller helligste rom.\n\n📍 Steg 3: Plukk opp stemmesedlene og ta de med deg inn i avlukket. NB: Selv om avlukket kan minne om et dusjkabinett, så burde du (så godt det lar seg gjøre), unngå å kle deg naken. Enn så lenge finnes det ikke noe nudistparti i Norge!\n\n📍 Steg 4: Etter du har krysset av...

❤️👏 Gratulerer til @sosialistiskungdom med et brakvalg! \n\nDe har stått på tidlig og sent, og med 11,1% av stemmene fra videregåendeelever over hele landet, sikret de SV fremgang ❤️‍🔥\n\n✊ Vondt å se at det totalt sett ble blått flertall blant elevene, men dette skal vi snu i framtiden!\n\n#StemSV

Photos from Kirsti Bergstø's post

🤝 SV har flotte, flinke og dedikerte lokalkandidater over hele landet! \n\n❤️‍🔥 De har alle sine saker som førte dem inn i politikken, men felles for de alle er et brennende engasjement for å skape en så varm og inkluderende kommune som mulig. \n\n👋 Her kan du hilse på én av de! Eira er varaordfører i Bergen og @bergen sv sin 3. kandidat. Så bor du i Bergen må du huske å gi henne stemmen din, for en grønnere og rødere by!\n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n#StemSV

💸 Mange barnefamilier sliter med økonomien. \n\n❤️ SV har lenge jobbet for at barnehagene skal bli billigere. Nå har regjeringspartiene også kommet på banen. Sammen sikrer vi flertall for en makspris på 2000,-\n\n#StemSV

🛤️ Viktig sak for alle i innlandet!\n\n🗞️ Les kronikken fra Innlandet SV i OA:\n\nhttps://www.oa.no/jernbanen-ryggrada-til-innlandet-har-fatt-seg-ein-skikkeleg-knekk/o/5-35-1816648?fbclid=IwAR08Xd424b0yiIZP-QRgW-zVLG3NzWOWBmvAxyIzX31LyV3o1texcCRcqz4

❤️ SV vil ha leksefri skole! \n\n📚 Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som kan få leksehjelp fra foreldre når de kommer hjem. Etter en full skole- og arbeidsdag skal middagen spises, og da er det tid for fritid, for livet er mer enn lekser og jobb.\n\n🧑‍🏫 Derfor vil vi gi elevene mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og gi fri når elevene kommer hjem. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene. \n\n🤝 Det har...

❤️‍🩹 Svært mange av oss vil bli rammet av psykiske helseplager i løpet av livet.\n\n❤️ Da må vi ha behandling som hjelper, når det er nødvendig. At folk skal bli sykere enn de trenger, på grunn av at terskelen er for høy eller ventetiden for lang, er uutholdelig.\n\nHer er en liste over noe av det SV ønsker:\n📍 At retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp, også i kommunene. \n\n📍 Øke antall psykiatriske døgnplasser nasjonalt. Ikke legge ned velfungerende spesialisttjenester.\n\n📍 Sørge for gode rehabiliteringsforløp innen psykisk helse i samarbeid med andre tjenester. \n\n📍 Innføre en...

Laster...
Laster...