Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid. \n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. \n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. \n\nDet betyr noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-08 11:00:36

Delt innhold:
👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid. \n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. \n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. \n\nDet betyr noe å si hvem som styrer.\n\n#StemSV