Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med å kommersialisere velferden. Det vil ikke vi. SV vil ha profitten ut av offentlig finansiert velferd i helse og oppvekst, som barnehager, barnevern og eldreomsorg. \n\n❤️✊ SV kjemper for at skattepenger til helse- og omsorg faktisk går til helse- og omsorg – IKKE private lommer!\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-08 14:03:10

Delt innhold:
Photos from SV - Sosialistisk Venstreparti's post