Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
⏰ Husket å forhåndsstemme? \n\n🗳️ Det kan du gjøre til og med i morgen, ellers er siste mulighet på valgdagen. Ditt nærmeste stemmelokale finner du via denne lenken: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/\n\nI mange kommuner kan noen stemmer til SV avgjøre om det blir et rød-grønt styre. Det står om et flertall som jobber for hele og faste stillinger, og mer og bedre velferd i fellesskap, eller et hvor omsorg privatiseres og penger som skulle gått til barn og eldre går til privat profitt. Det står nå om man får en kommune som tar miljøutfordringene på alvor, eller om utslipp skal øke og matjord, natur og strandsone bygges ned. \n \n❤️ Det handler om folk. Folk som ikke vet hvordan de skal få penger til husleia neste måned. Folk som har brødskiver til middag fordi de ikke har råd til varmt måltid. Om naturen i kommunen din. \n\n🤝 Det betyr noe hvem som styrer.\n\nGodt valg!\n\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-07 16:31:11

Delt innhold:
⏰ Husket å forhåndsstemme? \n\n🗳️ Det kan du gjøre til og med i morgen, ellers er siste mulighet på valgdagen. Ditt nærmeste stemmelokale finner du via denne lenken: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/\n\nI mange kommuner kan noen stemmer til SV avgjøre om det blir et rød-grønt styre. Det står om et flertall som jobber for hele og faste stillinger, og mer og bedre velferd i fellesskap, eller et hvor omsorg privatiseres og penger som skulle gått til barn og eldre går til privat profitt. Det står nå om man får en kommune som tar miljøutfordringene på alvor, eller om utslipp skal øke og matjord, natur og strandsone bygges ned. \n \n❤️ Det handler om folk. Folk som ikke vet hvordan de skal få penger til husleia neste måned. Folk som har brødskiver til middag fordi de ikke har råd til varmt måltid. Om naturen i kommunen din. \n\n🤝 Det betyr noe hvem som styrer.\n\nGodt valg!\n\n#StemSV