Beta
Søket ga 1100 treff.

Da har Høyre, Venstre og KrF takket nei til vår løsningsskisse på lakseskatt. \n\nDet var en løsning som ville: \n\n- Redusert skattesatsen fra 35 % til 30 %. \n- Gitt næringen et fradrag i innføringsåret med en verdi på 2,2 milliarder kroner. \n- Økt rabatten for formuesskatt på oppdrettstillatelser opp til 75 %\n- I tillegg til flere andre punkter som ville vært positive for næringen. \n\nPluss at den ville sikret et bredt flertall bak skatteendringen. Når vi ikke får et bredt flertall - så er det naturlig å gå tilbake til forslaget i proposisjonen. \n\nSå er vi villige til å...

Gratulera med dagen. 8. mai. Frigjøringsdagen. \n\nDagen feires i usikre tider. Russland driver en rå og brutal angrepskrig i Europa. Det betyr at vi i Norge må satse på mer på beredskap, mer på Forsvar og mer på sikkerhet. \n\nJeg aner ikke hvor mange ganger vi i Senterpartiet har blitt latterliggjort av Høyre i diskusjoner om beredskap. Dessverre var det vi som hadde rett. \n\nVi må bruke de store ressursene fremover på å sikre vår trygghet - og det må vi gjøre samtidig som vi holder orden i økonomien og sikrer velferdsstaten.

Forbud mot klapping og jubling… \n\nEin moralisme og umyndiggjøring som knapt er til å tru. Eg trur ikkje MDG-staten er noko særleg for folk som må bu i den.

35 jærbuer snakker om 35 mål i PL! NRK spare dei to største løgnasane te slutt… 🥳

Har sammen med min kollega Lisa Marie og mange andre jobbet for at statsstøtten til Pårørendesenteret i Stavanger skal bestå. \n\nFikk i dag gitt den hyggelige meldingen til de ansatte, men det er først og fremst en god melding til alle som bruker senteret.

Regjeringen tar forsvar og beredskap på alvor. Vi vil oppfylle NATOs 2 % mål innen 2026. \n\nDet betyr noe hvem som styrer. Se hva tidligere statsminister Erna Solberg sa om prosentmål i 2015…

Regjeringen tar den vanskelige situasjonen med byggingen av Stavanger Universitetssjukehus på alvor - og kommer med store ekstrabidrag i revidert budsjett. \n\nDette er heilt avgjerande for helsetilbudet til folk. 🎂🎂🎂

På Rogalandstinget var det fleire som tok opp situasjonen til opplæringskontorene. \n\nNå er kursen justert og saka løst. 🍀🌹

Å få oppleva vår, vindstille og blå himmel på Færøyene er fantastisk. For ein natur, for ein enorm mengde sauer og for eit herleg trefritt land. \n\nMen fyrst og fremst mange møter med trivelege folk som bidrog med sin kunnskap og sine meiningar om lakseoppdrett.

«Hører du, nå stiger havet\nNå stiger havet, der Norge ble samla\nOg ser du, nå stiger sola opp\nNå stiger sola opp, blant alt det gamla» \n\nI dag er det første Rogalandstinget i historien. Stortingsrepresentantene møter næringsliv, organisasjoner og det offentlige. \n\nSenterpartibenken er klar for gode innspill.

Det er interessant å lese historien om hvordan skattesystemet for oljenæringen i Norge er blitt utformet. \n\nDet er nemlig ikke gitt at vi skulle ende opp med et system der fellesskapet fikk en stor del av verdiskapningen. Det var heller ingen selvfølge at systemet skulle gi selskapene risikoavlastning som bidro til så høy aktivitet. \n\nDette er ikke et innlegg om hvordan det hadde gått om ulike partier hadde fått viljen sin. Det er heller ikke et innlegg om dagens diskusjon om lakseskatt - selv om det definitivt er noe å lære av historien. \n\nPå 60-tallet var det viktig å ha...

Det er ikkje særleg originalt å legge ut feil fra chat gpt - men dette er et bidrag som understreker kor viktig det er å alltid ha ei klype salt i nærleiken. \n\nNår du ikkje trur det kan bli verre enn styremedlem i Viking - så kjem det ein trombone…

Har sett Tottenham for fjerde gang fra tribuneplass. Det har blitt to seiere og to tap. Seier mot Brighton og Huddersfield. Tap mot Manchester city og Bryne FK. (Og City hadde en Brynegutt på laget)

Her kan du høre hva økonomisjefen i det færøyske selskapet Bakkafrost sier om skattemodellen de har på Færøyene. \n\nDet er rart at Høyre vil ha et system som ødelegger for investeringene i næringen. Opptaket er fra et seminar på Færøyene i mars 2023.

Høgre kan ynskje så mykje utgreiing dei vil om den Færøyske modellen for lakseskatt, men: \n\n- Størrelsen på skatten bør henge saman med overskotet. Høgre sin modell må betalast anten ein tener pengar eller ikkje. \n\n- Dei Færøyske selskapa ser til Noreg for å finne ein modell som ikkje øydelegg for investeringane. \n\n- Me skal som politiske parti lytte til organisasjonane sine syn, men å ukritisk kopiere deira innspel, slik Høgre gjer, er dårleg samfunnsbygging.

Denne målinga får meg til å trekke litt på smilebåndet.\n\nGod løypemelding til våre lokale kandidater ! For husk: Det er lokalvalg til hausten og derfor er det kommunemålinger som er viktig nå!

Ser fram til å vera saksordførar for Havbruksskatten. \n\nMålet er å få fleirtal for ei løysing som både sikrer vidare utvikling av næringa og som gir lokalsamfunna og fellesskapet ein større del av verdiskapinga. \n\nDet vert høyring i finanskomiteen den 17. april og me skal legga fram komiteen si innstilling 16. mai. Det er viktig å få avklara vilkåra for næringa raskt og samstundes syte for ei løysing som står seg over tid. \n\nTil no har ordførare, bedrifter og organisasjonar bidrege med viktige innspel til saka. Eg trur handsaminga på Stortinget vert både spanande og kjekk.

Har vore på årskonferansen til Sjømat Norge. Framlegg til lakseskatt var tema. \n\nRegjeringa har gjort viktige endringar i skatten etter høyringa: \n\n- Skattesatsen redusert frå 40 % til 35%. \n- Botnfrådraget er heva.\n- Skatten skal ikkje fastsetjast ut frå børspris.\n- Formuesskatten på konsesjonar for ikkje børsnoterte selskap vert halvert. \n- Kommunane og fylka med oppdrett får meir av verdiskapinga. \n\nDet er rett at næringar som brukar våre felles fjordar til lakseproduksjon og som tener gode pengar skal betale meir. \n\nTakk til alle som til no har bidrege med klare meininger i saka. \n\nNo vert det handsaming i finanskomiteen.

Kommentator Hanne Skartveit skriver dette i VG i dag: \n\n«Erna Solberg hadde det lettere på sin vakt. Hennes krise var lett forståelig. Den kom utenfra, i form av et virus. En felles fiende som ingen i Norge kunne lastes for.» \n\nDet er for eksempel enorm forskjell mellom beslutningen om antallet gjester i juleselskap (Solberg) og beslutningen om å sende stridsvogner for å bekjempe russiske styrker. (Støre). \n\nUttalelser om matvareberedskap fra Erna Solberg i helgen om at vi kan spise laks om matforsyningen slår feil - viser at hun neppe fullt ut har tatt inn over seg alvoret i situasjonen vi...

Landsmøte vårt i helgen ba om mer kunnskap om kjernekraft. \n\nEtter å ha fulgt debatten om kjernekraft i Norge ei stund - så er eg heilt samd i at kunnskapen om kjernekraft må aukast. Eg er sjølv framleis sterk tvilande til kjernekraft i Norge. Kunnskap skal ein ikkje frykte - og for ei rask levering av Ola Borten Moe. \n\nSå vil eg seia: Om ein nokon gong skal bygge ut kjernekraft i Norge så skal det, etter mi meining, skje i regi av eit statleg selskap og under kontroll av felleskapet.

Laster...
Laster...