Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Høgre kan ynskje så mykje utgreiing dei vil om den Færøyske modellen for lakseskatt, men: \n\n- Størrelsen på skatten bør henge saman med overskotet. Høgre sin modell må betalast anten ein tener pengar eller ikkje. \n\n- Dei Færøyske selskapa ser til Noreg for å finne ein modell som ikkje øydelegg for investeringane. \n\n- Me skal som politiske parti lytte til organisasjonane sine syn, men å ukritisk kopiere deira innspel, slik Høgre gjer, er dårleg samfunnsbygging.

Postet:
2023-04-02 15:26:55

Delt innhold:
Avviser Høyre-forslag til lakseskatt: – Bryter med den norske modellen
Pollestad (Sp), som skal lose grunnrenteskatten gjennom stortingsforhandlingene, avviser blankt Høyres forslag om å utrede den færøyske modellen.